Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  System zarządzania

  Charakterystyka

  Pojęcie systemu zarządzania wywodzi się z problematyki tzw. podejścia systemowego w teorii organizacji. Charakteryzuje ona każdą organizację jako system celowościowy, posiadający następujące cechy (M. Woźniak 1980, s. 13):

  Stanowi zintegrowany zespół sprzężonych wzajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /5 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy zbiorowe pracy

  Charakterystyka

  Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj porozumień zawieranych między pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Układy określają przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę, przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda łańcucha krytycznego

  Charakterystyka

  Metoda łańcucha krytycznego (CCPM-Critical Chain Project Management) metoda ta pokazuje nam nowy sposób prowadzenia projektów. Dotychczas gdy szacowano czas trwania poszczególnych etapów projektu dbano o dodanie znaczących marginesów bezpieczeństwa do poszczególnych zadań, lecz i tak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quality Audit Meeting

  Charakterystyka

  Quality Audit Meeting jest metodą wspomagającą rozwój wiedzy w organizacji. Wyrosła ona na bazie japońskiej kultury narodowej i organizacyjnej ceniącej kult jakości, zespołowa|pracy zespołowej i pracowników w zarządzaniu|partycypacji pracowników w zarządzaniu. Istota tej metody...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jules Amar

  Jules Amar (1879-1935) urodził się w Tunisie. Studia ukończył na Sorbonie. Nazstępnie został kierownikiem Laboratorium Fizyki na Wydziale Medycyny w Paryżu. Później został dyrektorem Laboratorium Badań nad Pracą Zawodową w CNAM (Concervatoire National des Arts et Metiers). Równolegle prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prakseologia

  Charakterystyka

  Prakseologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkich czynności celowych i świadomych czyli o sprawnym

  działaniu. Dąży ona do wypracowywania bardzo szerokich i uniwersalnych recept osiągania celu, czyli sposobów jego jak

  najefektywniejszego zrealizowania poprzez formułowanie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  Charakterystyka

  Każde negocjacje prowadzą do zawarcia jakiejś transakcji. Jednak ze względu na złożoność umysłu ludzkiego nie zawsze można przewidzieć ich skutki. Analiza transakcyjna to koncepcja Erica Berne'a, w której ukazał on trzy schematy zachowań ludzkich:

  Ja - Dorosły: osoba, która myśli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan urlopów

  Charakterystyka

  Plan urlopów to dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

  Artykuł 163 Kodeksu Pracy mówi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru formy sprzedaży internetowej

  Charakterystyka

  Sprzedaż internetowa jest coraz popularniejszą w dzisiejszych czasach formą sprzedaży. Najważniejszymi kryteriami, które sprawiają, że przedsiębiorstwa decydują się na jej wykorzystanie są:

  Kryterium dostępności: sprzedaż internetowa funkcjonuje 24 godziny na dobę. Klienci mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 814

  praca w formacie txt

Do góry