Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja - formy organizacji

  Definicja i podział

  Proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu. Proces produkcji dzielimy na:

  operacje technologiczne- następuje tutaj zmiana właściwości fizycznych, chemicznych biologicznych oraz psychicznych, skutkiem tych działań jest nowy kształt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromadzenie informacji

  Definicja

  Gromadzenie informacji, rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pracy biurowej

  Dorobek nauk o zarządzaniu w sferze pracy administracyjnej to, oprócz koncepcji, również szereg metod i technik opracowanych specjalnie dla potrzeb organizacji biur lub zaadaptowanych z przemysłu. Przegląd wybranych prezentuje tab. 1.

  Tab. 1. Wybór metod służących organizacji pracy administracyjnej

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /5 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstania konfliktu

  Wprowadzenie

  W efektywnych negocjacjach należy brać pod uwagę przyczyny zaistniałych konfliktów. Wymaga to trwałej diagnozy. Niezbędna jest zarówno pełna wiedza dotycząca konkretnego konfliktu, jak i znajomość ogólnych uwarunkowań prowadzących do zajścia tego zjawiska. Negocjacje są bowiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /5 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji poziomej

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwzorowywanie wiedzy

  Charakterystyka

  Jest to klasa narzędzi pozwalających na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy różnymi kategoriami wiedzy zapisanych i zgromadzonych w systemie zarządzania wiedzą.

  Metodą znajdującą zastosowanie w tych narzędziach są tzw: mapy wiedzy (ang. knowledge map) lub technika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Douglas McGregor

  Charakterystyka

  Douglas McGregor - (1906 - 1964), amerykański psycholog społeczny, najwybitniejszy przedstawiciel nowego toru w teorii oraz praktyce zarządzania, który określono nazwą human relations (czyli stosunki międzyludzkie). Był profesorem zarządzania w Instytucie Technologii w Massachusetts oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan

  Charakterystyka

  Plan to dokument który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy (wynik planowania), zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż plan formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego organizacji|celu. Plany powinny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /8 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja zasobów sieciowych

  Charakterystyka

  Eksploracja zasobów sieciowych (ang. Web mining) to różnorodne analizy dotyczące zarówno produktów jak i usług i klientów, które można coraz częściej przeprowadzać na podstawie danych zdobytych przy pomocy internetu. Dzieje się tak, albowiem witryny internetowe stanowią doskonałe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie systemu zarządzania jakością

  Z konsultantem czy bez?

  Sposób przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w dużym stopniu wpływa na jego efektywność, a także na działalność całej organizacji. Błędy popełnione na wczesnych etapach projektowania zwykle zauważalne są dopiero pod koniec wdrożenia, zatem niezbędne jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /13 025

  praca w formacie txt

Do góry