Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania

  Charakterystyka

  Istnieje kilka definicji procesu projektowania. Najbardziej ogólną definicje projektowania sformułował Patzak.Według niego proces projektowania, to proces, który prowadzi działalność ludzką od stanu wyjściowego (problem do rozwiązania- potrzeba do zaspokajania) do stanu końcowego czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty systemu zarządzania

  Charakterystyka podejścia

  Zarządzanie jako system może być charakteryzowane za pomocą pięciu aspektów: celowościowego, podmiotowego, strukturalnego, funkcjonalnego, instrumentalnego. Dowolny system zarządzania można opisać stosując to podejście.

  Aspekt celowościowy

  Aspekt celowościowy - dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość informacji

  Charakterystyka

  Potrzeba pomiaru wartości informacji wynika z następujących jej własności:

  informacja jest jednym z czynników wytwórczych T Dziuba, 2007, s.19-23, informacja jest nabywana za określony mierzalny koszt, który może być znaczny, dostępne są substytuty do każdej specyficznej cząstki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /5 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Charakterystyka

  Transport - jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.).

  Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Offshoring

  Charakterystyka

  Offshoring - jest to proces, który polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo. Offshoring może być prowadzony poprzez działania wewnętrzne, czyli stworzenie jednostki, która jest zależna kapitałowo lub poprzez outsourcing...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda obserwacji migawkowych

  Charakterystyka

  Metoda obserwacji migawkowych należy do grona metod statystycznych - opiera się na zasadzie, mówiącej że im więcej prób wykonamy tym nasze wyniki będą wierniejsze rzeczywistości. Metoda ta może być stosowana zarówno w stosunku do ludzi, środków pracy jak i przedmiotów pracy, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt

Do góry