Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki jakościowe

  Charakterystyka

  "Zarządzanie Cyklem Projektu" (ang. Project Cycle Management - PCM) jest to zestaw narzędzi planowania i zarządzania projektem. PCM jest zestawem:

  koncepcji cyklu życia projektu, analizy ineteresariuszy, narzędzia planowania - "Macierzy Logicznej", kluczowych czynników jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kontroli w projekcie

  Charakterystyka

  Osiągane wyniki podczas realizacji projektu powinny być regularnie kontrolowane w celu eliminowania wszelkich odchyleń od zaplanowanych wielkości. W przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, które zagroziłyby pomyślnej realizacji projektu dokonywane są korekty. Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frank Bunker Gilbreth

  Frank Bunker Gilbreth jest jednym z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering, natomiast swoją karierę rozpoczynał w budownictwie jako czeladnik murarski i stąd też jego pierwsze obserwacje i badania dotyczyły usprawnienia organizacyjnego pracy murarzy.

  Wraz z małżonką Lilian Moller Gilbreth, z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  W określaniu granic przedsiębiorstwa można wykorzystać podejście E. Philpotta, D. J. Hamblina, T. Bainesa oraz G. Kaya [1]. Autorzy zaproponowali następujące rozróżnienie Philpott, D. J. Hamblin, T. Baines, G. Kay, 2004, s. 203 - 204:

  granica integracji w górę strumienia przepływów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan kontroli zmian w projekcie

  Charakterystyka

  Kontrola zmian to wewnętrzna procedura, którą można wykorzystać w przedsiębiorstwie, żeby uniknąć wprowadzenia przez kogokolwiek nieuzasadnionych zmian w projekcie. Każdy kto zgłasza zmiany, modyfikacje do projektu musi odpowiednio uzasadnić ich wprowadzenie i przydatność w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz ADL

  Charakterystyka

  Macierz ADL jest techniką analizy portfelowej. Powstała w latach siedemdziesiątych w firmie doradczej Artura D. Little, Inc.

  Istota tej macierzy oparta jest na założeniu, że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Charakterystyka

  Rozmowa kwalifikacyjna (wywiad selekcyjny) jest jedną z technik badania przydatności kandydatów do objęcia wakującego stanowiska pracy. Wywiad ukazuje postawę, motywy i zachowanie kandydata. Pozwala określić również jego zainteresowania, oczekiwania i życzenia. W procesie rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt

Do góry