Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Założenia procedury rozmów (przesłuchań) kwalifikacyjnych

  Jednym z podstawowych narzędzi oceniania, a więc i podejmowania decyzji kadrowych, personalnych, jest rozmowa oceniająca lub kwalifikacyjna - metoda pozornie prosta, lecz wymagająca wielu umiejętności i wysiłku, aby mogła dobrze spełnić swoje zadania. Przyjrzyjmy się głównym problemom związanym z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ LUBELSKI ANALIZY STANOWISKA PRACY (KLASP)

  Kwestionariusz ten jest pierwszym tego typu narzędziem psychometrycznym opracowanym w sposób kompletny w Polsce (KLASP, 1990). Przeszedł on etap badań walidacyj-nych i może być bezpośrednio wykorzystywany zarówno w praktyce diagnostyczno-selekcyjnej, jak i w badaniach naukowych. KLASP składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia i pytania stosowane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych

  Zasadniczym zadaniem komisji jest uzyskanie od kandydatów maksimum informacji, na podstawie których dokonuje wnioskowania na temat kompetencji i umiejętności kandydata. Informacje te powinny w tym przypadku dotyczyć głównie:

  •    umiejętności analizowania sytuacji zawodowych, dokonywania ich diagnozy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ ANALIZY STANOWISKA (KAS) JAKO PRZYKŁAD METODY ANALIZOWANIA LUDZKIEJ PRACY

  Kwestionariusz Analizy Stanowiska (KAS) stanowi narzędzie służące do analizy pracy i dotyczy 189 elementów pracy „ukierunkowanych na pracownika”, czyli takich, które opisują pracę ludzką przez zachowania pracownicze, a nie technologiczne aspekty pracy (Tiffin, McCormick, 1989). Kwestionariusz podzielony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /15 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Procedury oceniania i motywowania pracowników

  Zadanie działu w tym obszarze polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen i wynagrodzeń, badaniu ich funkcjonowania, wprowadzaniu korekt i rozwijaniu tych systemów.

  System motywowania, jako podstawowe narzędzie angażowania pracowników oraz zwiększania jakości i ilości pracy, powinien być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PROBLEMY I POSTULATY POLITYKI KADROWEJ

  W trakcie naszych badań i konsultacji z różnymi grupami pracowników w różnych firmach powstał zbiór postulatów dotyczących szeroko rozumianych spraw kadrowych. Po uporządkowaniu - od spraw ogólnych do bardziej szczegółowych - można przedstawić następującą listę tych postulatów:

  •    należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNA WIZJA CZŁOWIEKA - ZARZĄDZANIE SOBĄ

  Chcemy tu również proponować podejście do zarządzania ludźmi bliskie psychologii typu humanistycznego i optymistycznego, dlatego położymy nacisk na pozytywne' strony ludzi i kontaktów z nimi, podkreślając, że zarządzanie zasobami ludzkimi może być pozytywną misją, której wykonywanie daje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  Formułując projekt nowego działu, kierujemy się podstawowymi celami, którymi są:

  •    podniesienie rangi nowego działu kadr i jego możliwości kształtowania polityki kadrowej;

  •    skupienie w dziale kadr większości spraw i funkcji związanych ze sprawami kadrowo-socjalnymi i ułatwienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY LUDZKIE I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI

  Zarządzanie ludźmi jest pewną misją, której nie można sprowadzić wyłącznie do aspektów ekonomicznych czy finansowych. Decyzje kadrowe kształtują organizację, ale i wpływają na jej szersze otoczenie, określają często losy i przyszłość społeczności lokalnych, wyznaczają kierunek, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

  Informacja i komunikowanie się stanowi podstawę funkcjonowania organizacji. To banalne twierdzenie wyjaśnia przyczynę umieszczenia funkcji gromadzenia informacji na czele listy zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi. W przedsiębiorstwach, w których została przekroczona pewna minimalna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 703

  praca w formacie txt

Do góry