Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartowanie

  Technika kartowania jest stosowana do rejestracji informacji zbieranych w trakcie diagnozy. Może również być użyta do zapisu rozwiązań projektowanych. Do podstawowych kart przebiegu zaliczyć należy:

  kartę procesu, kartę obiegu dokumentu, kartę przebiegu czynności, kartę przebiegu czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa outsourcingowa

  Charakterystyka

  Wśród głównych założeń umowy zawieranej w outsourcingu pomiędzy zleceniodawcą a wyspecjalizowaną firmą usługową wyróżnia się obustronne zrozumienie zasad i warunków współpracy oraz wskazanie konsekwencji niedostosowania się stron do przyjętych uzgodnień. Dlatego też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /6 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kompensowania zaburzeń w produkcji

  Zapasy kompensacyjne tworzone są dla grup o średnim, a szczególnie o małym udziale w wartości produkcji. Będzie to działanie w kierunku minimalizacji kosztów produkcji w toku procesu. Dla pozostałych asortymentów stanowiących jednak tylko około 10% ilości, należy iść w drugim kierunku kompensowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy stanowiska pracy

  Charakterystyka

  Stanowisko pracy jest najmniejszą, niepodzielną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, w której odbywa się proces pracy, wyróżniający się zarówno statystycznym układem elementów, jak i dynamiką pracy ludzkiej, funkcjonowaniem maszyn i urządzeń oraz oddziaływaniem czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /4 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa grup strategicznych

  Charakterystyka

  Grupa strategiczna to zbiór przedsiębiorstw danego sektora, które realizują podobną strategię konkurencyjną. Ta podobna strategia może być wyznaczana poprzez kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania 2004, s.285. Są to czynniki wspólne dla danej branży (jak np. specjalizacja, marka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezrobocia

  Charakterystyka

  Bezrobocie powoduje określone negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne. Aby określić wysokość strat ekonomicznych wywołanych przez bezrobocie (wyłączając naturalne) szacuje się poziom potencjalny PKB, czyli jego wysokość przy pełnym zatrudnieniu.

  Różnica pomiędzy PKB...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt

Do góry