Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Outsourcing

  Definicja

  Wśród definicji występujących w literaturze przedmiotu, w których akcentowane są cechy charakterystyczne outsourcingu można przedstawić propozycję P. Bendora-Samuela, jednego z uznanych międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie. Autor określa outsourcing jako powierzenie przez organizację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ludźmi w zespole

  Charakterystyka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie (project human resource management) - obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /10 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea zrównoważonego rozwoju

  Charakterystyka

  Idea zrównoważonego rozwoju pojawia się jako próba udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń, które w latach sześćdziesiątych XX wieku postrzegano w przewidywanym, wysokim wzroście demograficznym, szybkim zużywaniu zasobów naturalnych, narastającym zanieczyszczeniu środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocenianie pracowników

  Cele oceniania

  Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. (nie myl oceniania z wartościowaniem pracy). Ocenianie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych, można zdefiniować jako proces identyfikacji i grupowania potrzeb informacyjnych kierownictwa w jednorodne zbiory, stosując różnorodne kryteria grupowania, np.: powtarzalność, stałość odbiorców, forma i postać prezentacji formularzy i raportów, źródło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrzeżenie ustne

  Charakterystyka

  Ostrzeżenie ustne jest pierwszą z faz procedury dyscyplinowania pracowników. Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem, rozmowie dyscyplinującej bądź tez uwagi w obecności współpracowników.

  Kolejnymi krokami w procedurze dyscyplinarnej w kolejności są:

  pisemne sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm

  Charakterystyka

  "Jest ukształtowaną w XX wieku metodą badawczą przewartościowującą myślenie przyczynowo- skutkowe na korzyść ujmowania zjawisk, jako elementów pewnych całości w ich równoczesności i wzajemnym sprzężeniu. Pojęcie funkcji wypiera kategorię genezy."[1] Przedmioty badane przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt

Do góry