Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  IPMA

  International Project Management Association

  IPMA (International Project Management Association) to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA było stworzenie międzynarodowego standardu, dlatego też przykładała ona...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /6 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  Charakterystyka

  Spedytor (ang. forwarder) - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System obiegu informacji

  Charakterystyka

  System obiegu informacji służy do przetwarzania informacji przepływających przez firmę, jest zbiorem celowo ze sobą powiązanych elementów, wyodrębnionych czasowo i przestrzennie w postaci układu (Zarządzanie ... 2002 s.147).

  Systemy informacyjne dzieli się najczęściej na komputerowe i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charles Bedaux

  Charles Bedaux (1886-1944) urodził się w Paryżu. Po ukończeniu studiów wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W historii zarządzania jest on zaliczany do nurtu Industrial Engineering.

  Bedaux stworzył (i opublikował w 1916) pierwsze metody analityczne pracy|normowania, pracy|wartościowania i wynagradzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria systemów

  Charakterystyka

  Teoria systemów (TS) lub Ogólna Teoria Systemów (OTS) to bardzo młoda (zaledwie 50 lat) dyscyplina wiedzy i umiejętność umożliwiająca w zamiarze lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Rozpowszechnia ona podejście sieciowe oparte na współdziałaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Edwards Deming

  W_E_Deming.jpg

  William Edwards Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom wiedzę na temat statystycznej kontroli jakości. Przybył do Japonii w 1947 roku, gdzie jako statystyk miał pomóc władzom okupacyjnym generała...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wielkość partii

  Charakterystyka

  Ekonomiczna wielkość partii (ekonomiczna wielkość zamówienia, Economic Order Quantity) - jest metodą zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Zakłada każdorazowo zamawianie stałej ilości produktów którego ilość jest zależna od ceny, cech popytu oraz kosztów utrzymania zapasów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model grawitacji detalu Reilly'ego

  Charakterystyka

  Model grawitacji detalu Reilly'ego (metoda wpływów lokalnych) jest jedną z najbardziej znanych metod badania zasięgu handlowego rynków regionalnych. Model oparty jest na prawie grawitacji handlu detalicznego Reilly'ego, które brzmi: "dwa ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  Definicja

  CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /9 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Definicja

  Jest uzupełnieniem 4 elementów mix|marketingu-mix.

  Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt

Do góry