Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

  Technicznym środkiem pomocnym w procedurze oceniania kandydatów może być określony formularz (przykład przedstawiamy poniżej). Formularz taki to lista pewnych cech, ważnych z punktu widzenia wymagań wobec kandydata na stanowisko kierownicze. Przedstawiany przykład ogranicza się głównie do cech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILE STANOWISKOWE

  Procedura określenia wymagań wobec pracowników na różnych szczeblach organizacji poprzez opracowanie profilu stanowiska pracy opiera się na określeniu celu i przyjęciu określonej metodologii postępowania.

  1. Cel:

  Opracowanie profilu i wymagań następujących stanowisk pracy:

  A.    Wyższych stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Organizacja

  Ten zakres zadań zostałby przejęty przez dział zarządzania zasobami ludzkimi zasadniczo w całości wraz z działem organizacji „przejętym” w całości z pionu głównego. Sprawa podziału zadań działu organizacji jest w tym przypadku dyskusyjna: konieczne byłyby konkretne decyzje kierownictwa o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

  Wybór prezesa lub dyrektora to jedna z najważniejszych decyzji kadrowych i w ogóle decyzji podejmowanych przez firmę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursach na najwyższe stanowiska w firmach i nasze obserwacje wskazują, że jeżeli proces wyboru na te stanowiska nie jest nieprawidłowy, to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

  Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

  Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

  W proponowanym wariancie byłyby to zadania przejęte (podobnie jak w przypadku działu organizacji) wraz z całym działem z pionu dyrektora ekonomicznego. Zmiany w tej dziedzinie musiałyby się opierać na analizie spraw socjalnych - dane na ten temat byłyby dostarczane m.in. przez dział danych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE PROBLEMY PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

  Dobór personelu, oparty na procesie efektywnej selekcji i rekrutacji, powinien przyciągnąć do firmy jak największą liczbę kandydatów, spośród których można dokonać wyboru najodpowiedniejszej osoby na wakujące stanowisko pracy.

  Rekrutację stanowią działania firmy mające na celu pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „IDEALNE KADRY”

  Cel: stworzenie kadr idealnych w mojej firmie.

  Jakie - Twoim zdaniem - bariery i pułapki, jak również szanse i korzystne warunki w Twojej firmie utrudniają bądź ułatwiają stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających wykorzystanie kompetencji, umiejętności i właściwości pracowników? W jaki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /12 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE PROBLEMY PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI - Sposoby rekrutacji

  Rekrutacja wewnętrzna:

  1.    adaptacja własnych pracowników w procesie szkolenia; (rola kadry rezerwowej)

  2.    wolny nabór (zgłoszenia kandydatów); selekcja pozytywna lub negatywna - metody: testy wiadomości, umiejętności, kompetencji, osobowości itp.;

  3.    rekomendacja (metoda „zgadnij kto?” jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /11 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ANALIZY PRACY DLA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pojęcie „analiza pracy” jest - z jednej strony - dość ogólnikowe, otwarte i trudne do zdefiniowania, z drugiej zaś - intuicyjnie zrozumiałe; analiza pracy oznacza bowiem różnego rodzaju badania „nad pracą”, podejmowane w celu określenia sposobów działania, decyzji lub zmian dotyczących danej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /14 294

  praca w formacie txt

Do góry