Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Atmosfera w pracy

  Atmosferę w pracy można określić jako zespół spostrzeżeń i przekonań, które odzwierciedlają sposób, w jaki pracownicy postrzegają i oceniają środowisko pracy oraz atrybuty organizacji. Lub też jako sposób, w jaki kierownictwo i pracownicy postrzegają wzajemne relacje oraz zachowania tych dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michelin, bracia

  Bracia Michelin zaczęli swoją karierę w 1894r. od produkcji rowerów, opon do dorożek i samochodów. Już po pięciu latach, przy udziale opon z firmy Michelin po raz pierwszy samochód osiągnął prędkość 100km/h. Na początku XX w. bracia rozpoczęli działalność w lotnictwie.

  Zaraz przed I wojną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frederick Winslow Taylor

  Frederick Winslow Taylor był jednym z głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  W wieku 22 lat Taylor rozpoczął pracę w zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Derekrutacja

  Charakterystyka

  To redukcja zasobów ludzkich organizacji spowodowana m.in.zmniejszeniem skali jej działania, lub chęcią obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (downsizing).

  Zwolnienia w związku ze zmianą skali działania przedsiębiorstwa obejmować mogą wszystkie szczeble organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie fizyczne

  Charakterystyka

  Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych pracy|warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PRINCE II

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) została stworzona i była modyfikowana w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w roku 1989 dzięki Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA).Nie została ona stworzona przez CCTA od podstaw , lecz powstała na bazie metodyki PROMPT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry