Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  B2C

  Charakterystyka

  B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowa ocena projektu

  Metody statyczne

  We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych możliwości jego wykorzystania. Aby osiągnąć ten cel opłacalnej alokacji kapitału, inwestorzy wykorzystują rożne metody oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAD

  Charakterystyka

  CAD (ang. Computer Aided Design) – komputerowo wspomagane projektowanie, które ma zastosowanie w inżynierii budowlanej ,mechanicznej oraz elektrycznej Nowakowski. 2006, s. 11.

  Zadania systemu

  Do głównych zadań systemu CAD należy odpowiednie opracowanie dokumentacji projektowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja

  Pojęcie normalizacji zostało zdefiniowane w Ustawie z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386) jako działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć z przepracowania

  Charakterystyka

  W Japonii zapracowanie się na śmierć przez menedżerów nosi nazwę karoshi, jest ona najczęściej spowodowana wylewem albo zawałem. Jednak to nie jedyny rodzaj śmierci z przepracowania. W Japonii zidentyfikowano również samobójstwo z przepracowania zwane karo-jisatsu.

  Śmierć z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy

  Charakterystyka

  Podział pracy to "wyodrębnienie się w wyniku wyspecjalizowania różnorodnych rodzajów pracy i rodzajów działalności gospodarczej, zarówno w całej gospodarce, jak i w różnorodnych jej przekrojach i płaszczyznach. Można więc wyróżnić OGÓLNY PODZIAŁ PRACY, oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody przyciągania klientów w internecie

  Charakterystyka

  Obecnie Internet jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych do walki z konkurencją. Jednak, aby odnieść upragnione efekty, przedsiębiorstwo musi stosować odpowiednie metody skutecznego marketingu. Mimo relatywnie niskich kosztów promocji internetowej, bez praktycznej wiedzy na ten...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /6 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sweatshop

  Charakterystyka

  Sweatshops to termin służący na określenie zakładów produkcyjnych w których wystepują ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy, zwykle kiedy pracujący nie mają zapewnionych żadnych praw ochronnych ani nie są objęci formalnymi stosunkami pracy. Pracownicy swatshops są zmuszani do pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt

Do góry