Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Hyacinte Dubreuil

  Osiągnięcia

  Najbardziej znanym dziełem Hyacinte'a Dubreuila są "Standardy" - książka napisana przez niego podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał w celu zapoznania z najnowocześniejszymi technikami organizacji pracy i zarządzania. Autor podkreśla w swoim dziele bardzo ważną rolę jaką...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spin-out

  Charakterystyka

  Spin Out to rodzaj oddzielenia, od spółki dominującej, części przedsiębiorstwa, które staje się niezależna. Spółka docelowa otrzymuje część majątku, praw własności intelektualnej i patentów, technologii oraz klientów od spółki dominującej.

  Środowiska, w których spin off...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda chronometrażu

  Definicja

  Chronometrażem nazywa się technikę mierzenia czasu pracy za pomocą stopera (sekundomierza, chronometru) polegającą na dokładnym zarejestrowaniu czasu trwania i tempa wykonywania poszczególnych elementów operacji technologicznej. Pomiary przeprowadza się w danych warunkach a ich celem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura doboru personelu

  Definicja

  Dobór to dwukierunkowy proces, w którym przedsiębiorstwo podejmuje decyzję czy złożyć ofertę pracy kandydatowi, natomiast kandydat decyduje czy tę ofertę przyjmie.

  Charakterystyka

  Pozyskiwanie personelu obejmuje wszystkie celowe działania w zakresie funkcji personalnej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo podziału

  Charakterystyka

  Prawo podziału (autor: Adam Smith):

  Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podzielona w ten sposób, że każdą czynność składową oddzielimy i wykonywać będziemy seriami na określonym poziomie specjalizacji, to ogólny nakład pracy i środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty wypadków przy pracy

  Charakterystyka

  Ustawa o społeczne|ubezpieczeniu społecznym z tytułu przy pracy|wypadków przy pracy i zawodowe|chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uznaje nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

  Charakterystyka

  Praca zgodnie z katolicką nauką społeczną jest jednym z wyróżników gatunku ludzkiego. Wzmianki na jej temat pojawiają się od Biblii przez nauczanie ojców Kościoła po współczesne encykliki papieskie. Zgodnie z nauką Kościoła praca, przez którą współpracuje on z Bogiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta handlowa

  Charakterystyka

  Oferta handlowa - "propozycja sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży (K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz 1984, s. 182).

  Dla potencjalnego klienta ważne mogą być referencje. Opinia z zewnątrz o naszej firmie, lub o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarzystwo ubezpieczeniowe

  Charakterystyka

  Pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe oparte na wzajemności założono w 1705 roku w Anglii. Oferowało ono roczne ubezpieczenia kapitału na sumy zmieniające się w zależności od liczby osób ubezpieczonych w danym roku. Kilkanaście lat później pojawiają się podobne ubezpieczenia w Royal...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie wdrożeniowe

  Charakterystyka

  Szkolenie wdrożeniowe pozwala na przygotowanie uczestników do procesu wdrażania i pracy z nowymi rozwiązaniami ( np. oprogramowanie),

  szkolenie to powinno być poprzedzone wcześniejszymi szkoleniami w danym temacie,

  tak by uczestnicy po ukończeniu serii szkoleń mogli być w (swojej)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry