Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  System wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Systemem wynagrodzeń nazywamy sposoby, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w danej organizacji adekwatnie do ich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji oraz wartości rynkowej.

  Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacyjne uczenie się

  Charakterystyka

  Można wyróżnić trzy poziomy organizacyjnego uczenia się: poziom pracownika, poziom zespołu i poziom organizacji. Na poszczególnych poziomach wykorzystywane są trzy sposoby organizacyjnego uczenia się: tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny. Narzędzia i techniki zarządzania wykorzystywane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces utrzymania ruchu

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu

  Utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej. Zapewnienie ciągłości produkcyjnej. Sprawne rozpoczęcie i przebieg procesu produkcji.

   

  Cele doskonalenia

  Ograniczenie czasu przestojów produkcyjnych do 15min. oczekiwania maszyny na ponowne wdrożenie w ciąg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /12 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja kosztów jakości

  Charakterystyka

  Ewidencja kosztów jakości stanowi informację do obliczania, planowania, analizowania i optymalizacji. Dlatego, powinna odpowiadać na pytania: jakiego rodzaju koszty występują w przedsiębiorstwie? gdzie powstają? a także jaka jest ich wysokość [1].

  Zasady wyznaczania miejsc ewidencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez hurtowników

  Charakterystyka

  Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystując hurtowników ułatwia się wejście producenta na rynek i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza

  Charakterystyka

  Przypuszczenie lub domysł naukowy, wysunięty prowizorycznie dla wyjaśnienia jakiegoś faktu lub zbioru faktów, tworzona gdy dla pewnych zjawisk i faktów brakuje uzasadnienia w przyjętych teoriach, jej celem jest pomoc w odkryciu nieznanych przyczyn lub praw przyrody, wymaga sprawdzenia, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum doskonałości

  Chakterystyka

  Centra Doskonałości (CD) to pojedyncze komórki lub rozbudowane struktury organizacyjne, których podstawową działalnością są badania naukowe oraz procesy rozwoju nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie. Głównym celem tych przedsięwzięć są mierzalne efekty naukowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRM

  Charakterystyka

  Termin CRM (ang. customer relationship management - zarządzanie relacjami z klientem) można rozpatrywać w dwóch aspektach:

  jako zbiór strategii i metod działania firmy wobec jej klientów jako narzędzie informatyczne wspomagające powyższe działania. CRM jako filozofia działania

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Charakterystyka

  Termin sozologia powstał w 1965 roku i został wprowadzony przez polskiego geologa Walerego Goetla. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów: sódzein (ochraniać) oraz logos (nauka). Jest to nauka, często niesłusznie mylona z terminem ekologia, zajmująca się ochroną środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

  Definicja

  Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym z DGP|działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 556

  praca w formacie txt

Do góry