Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Cechy systemu wynagradzania

  Aby szybciej i skuteczniej wprowadzać zalecane zasady motywowania oraz realizować dotyczące go postulaty, konieczne wydaje się przeanalizowanie i opis istniejącego rzeczywiście systemu motywowania, opartego na płacach i nagrodach finansowych. Do tego celu można wykorzystać pewne podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

  Jak wspomnieliśmy, problematyka oceniania pracowników ciągle jest przedmiotem zainteresowań, szczególnie praktyków, głównie ze względu na trudności związane z ustalaniem kryteriów oceniania i praktycznym dokonywaniem ocen. Porównajmy na przykład kilku pracowników: jeden jest bardzo sumienny, choć „bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

  Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”. Stanowi on szczególną formę komunikacji między przełożonym i podwładnym, której celem jest uzyskanie informacji na temat dążeń, pragnień i celów pracownika, ale przede wszystkim zachęcenie go do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENY PRACOWNIKÓW A DECYZJE KADROWE

  Ocenianie, jak powiedzieliśmy wcześniej, pełni też ważną funkcję jako podstawa decyzji personalnych. Ocena sformułowana w trakcie procesu trwającego dostatecznie długo i spełniającego kryteria metodologiczne powinna być na tyle rzetelna, aby na jej podstawie zaprojektować pewną „ścieżkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MOTYWACJI DO PRACY

  Praca zawodowa jest jedną z podstawowych dziedzin życia, często też pochłania najwięcej energii życiowej i czasu. W nowoczesnych społeczeństwach czas pracy i związanych z nią aktywności (np. dojazdy, dokształcanie się itp.) dorównuje już sumie czasu przeznaczonego na wszystkie inne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /13 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA KONKURSOWA

  Skoro mówimy o doborze na najwyższe stanowiska w firmie bądź organizacji, należy skomentować nieco tzw. metodę konkursową, bardziej w naszym kraju rozpowszechnioną niż znaną. Ponieważ brakuje u nas pewnego standardowego rozumienia i wzoru tej metody, spróbujemy tu zaproponować typową procedurę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

  Aby przeprowadzane w firmie diagnozy psychologiczne dobrze służyły polityce kadrowej i rozwojowi pracowników, nie naruszały ich godności, prawa do informacji i poufności danych osobistych, a przy tym dawały możliwości odwołania się w przypadku uzyskania nie akceptowanej opinii, należy pamiętać o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

  1.    Przygotowanie wywiadu

  Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.

  Drugi obserwator zapyta kandydata do pracy:

  •    o jakie stanowisko się ubiega?

  •    czego oczekuje od tej pracy?

  Informacja ta zostanie przekazana prowadzącemu wywiad. Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

  Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska. Będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie pytań. Nie rozmawiaj z kandydatem przed rozpoczęciem wywiadu! Jeśli masz do niego jakieś pytanie, niech mu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz kandydata

  Jeden z obserwatorów zapyta Cię za chwilę, o jakie stanowisko się ubiegasz i poprosi o krótki jego opis. Postaraj się dokonać jak najbardziej realistycznego wyboru.

  Po podaniu obserwatorowi nazwy stanowiska będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry