Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja potokowa

  Charakterytyka

  Produkcja potokowa to jedna z form organizacji produkcji, zaliczana do najbardziej efektywnych metod produkcyjnych. Potokowa forma produkcji to taka forma, w której zadania realizowane są w sposób ciągły, lub przetwarzanie materiałów przebiega w sposób ciągły i progresywny. Efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal korporacyjny

  Charakterystyka

  Portal korporacyjny , to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia finansowania aktywów obrotowych

  Definicja

  Strategia finansowania aktywów obrotowych - określa sposób w jaki przedsiębiorstwo zaspokaja stałe i zmienne zapotrzebowanie na fundusze finansujące aktywa, których poziom ulega zmianie, określa zatem ogólną strategie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość produktu

  Charakterystyka

  Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu zarządzania przez jakość

  Charakterystyka

  przez jakość|TQM w swoich założeniach stawia ciągłe doskonalenie jakości jako sposób osiągania celów organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje elementy zarządzania przez jakość. Są one często wdrażane rozłącznie, aby dopiero po wdrożeniu stać się pewną całością...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /13 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultant

  Definicja

  Konsultant to inaczej osoba doradzająca, zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. reklama, marketing, prawie itp. zadaniem konsultanta jest przede wszystkim rozpoznanie i badanie problemu oraz udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań.

  Funkcje i role konsultanta

  Do podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o cenę

  Request For Quotation (RFQ)

  W języku polskim określone jako zapytanie o cenę. W warunkach zlecania nieskomplikowanych, pojedynczych, ustandaryzowanych usług RFQ może zastępować zapytanie ofertowe RFP. Wśród przykładowych sytuacji, w których zapytanie ofertowe zastępowane jest zapytaniem o cenę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele sprzedaży w internecie

  Aukcje internetowe

  Aukcje internetowe - rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hagnera-Wenga

  Charakterystyka

  Jest to metoda porównawcza, którą opracowali zachodnio-niemieccy autorzy Hagner i Weng na początku lat pięćdziesiątych i później spopularyzowaną metodę analityczno- rangową wartościowania pracy.(J.Kordaszewski,"Kwalifikowanie pracy robotników przemysłowych", PGW Warszawa 1960)

  U...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt

Do góry