Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Modele procesów decyzyjnych

  Charakterystyka

  Proces decyzji|podejmowania decyzji to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie.

  Modele

  Wyróżnić można dwa podstawowe modele procesu podejmowania decyzji: klasyczny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt menedżerski

  Definicja

  Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Jest umową mieszaną, zawierającą elementy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie keynesowskie

  Charakterystyka

  Bezrobocie keynesowskie jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego globalny|popytu globalnego. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z koniunkturalny|cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne).

  Pojawia się w sytuacji, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie chorobowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Zostało ono rozdzielone od Ubezpieczenia Zdrowotnego i obecnie ma charakter pieniężny. Ubezpieczone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIS

  Charakterystyka

  ARIS (ang. Architecture of Integrated Information System, pol. Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych) jest koncepcją ramową dotyczącą kompleksowego modelowania wspomaganych komputerowo systemów informacyjnych 1.

  Została ona stworzona i opracowana przez grupę pod kierunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze procesów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze to narzędzie wykorzystywane do przedstawienia alternatywnych dróg rozwoju możliwych zdarzeń w przyszłości oraz wskazaniu ich logicznych następstw.

  Scenariusze procesów otoczenia są rozszerzoną wersją scenariuszy stanów otoczenia stworzoną przez L. Kozłowskiego oraz G...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy OLAP

  Charakterystyka

  informowania kierownictwa|Systemy informowania kierownictwa oparte na technikach OLAP (ang. Online Analytical Processing) są narzędziem pozwalającym na wielowymiarową analizę danych biznesowych zgromadzonych w danych|hurtowni oraz na spersonalizowany dostęp do wyników analizy za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla witryn internetowych

  Charakterystyka

  Połączenie funkcjonalności z estetyką witryny jest trudne, jednakże możliwe. Aby osiągnąć satysfakcjonujący wynik, witryna musi działać i być skonstruowana w odpowiedni sposób.

  Przede wszystkim należy określić cel realizowanego projektu, poznać potrzeby, przyzwyczajenia adresatów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /4 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt

Do góry