Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Henri Fayol

  Henri Fayol urodził się w 1841 roku. Po ukończeniu szkoły górniczej w St.-Etienne pracował jako inżynier górnik w kopalniach Commentry, Montviq i du Berry. W 1888 roku został dyrektorem generalnym Societe Mineure et Metallurgique de Commentry - Fourchambault et Decazeville. Miał on przeprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /19 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki

  Charakterystyka

  Kapitał ludzki jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większych dochodów1.

  Teoria kapitału ludzkiego

  Teoria kapitału ludzkiego zakłada również, że różnice w płacach są skutkiem różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie jakości

  Charakterystyka

  Wartościowanie jakości początkowo było metodą oceny jakości produktów, jednak można ją zastosować jako metodę rozwiązywania problemów decyzyjnych.

  Z samej definicji jakości można wyprowadzić prosty wskaźnik będący ilorazem zestawu parametrów oraz wymagań lub idąc nieco...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat

  Charakterystyka

  Konglomerat - forma organizacji przedsiębiorstw polegająca na połączeniu dwóch lub więcej firm o odrębnych profilach działalności, z różnych branż i świadczących różnego rodzaju usługi powstałe w wyniku fuzji lub przejęcia, a mające na celu osiągnięcie wyższej rentowności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PCM

  Metodyka PCM składa się z etapów:

  - Etap identyfikacji|identyfikacji - Etap formułowania|formułowania - Etap programowania|programowania - Etap wdrożenia|wdrożenia - Etap oceny i audytu|audytu

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotkanie konfrontacyjne

  Charakterystyka

  Technika spotkań konfrontacyjnych należy do nowoczesnych sposobów kierowania konfliktem. Z założenia ma na celu inicjację pozytywnego myślenia o sytuacji konfliktowej, które skłania strony zaangażowane w spór do współpracy w zakresie wypracowania wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie dokumentami

  Charakterystyka

  Jest to zbiór technik i narzędzi poprawiających efektywność przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, po dokumenty napływające z otoczenia (np. zamówienia od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Kopovaza

  Charakterystyka

  System Kopovaza - forma elastycznej organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie w niepełnym wymiarze godzin. System który zakłada, że w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podana jest jedynie ogólna suma godzin pracy przypadających na dany okres - np. miesiąc, kwartał, rok...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma

  Charakterystyka

  Norma jest to dokument określający zasady postępowania, przepisy, wzory, wytyczne lub charakterystyki do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Opracowywanie i wprowadzanie norm w życie jest wynikiem normalizacji (standaryzacji).

  Celem tworzenia norm jest zapewnienie uporządkowania w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt

Do góry