Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza ASTRA

  Charakterystyka

  Analiza strategiczna typu ASTRA odnosi się do badania dwóch problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pierwszy dotyczy diagnozy przyjętej wcześniej przez przedsiębiorstwo strategii działania, jak również analizę tego, co dzieje się wewnątrz oraz na zewnątrz firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka spiralna

  Charakterystyka

  Metodyka spiralna - zakłada cykliczne realizowanie określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego. Stosowany jest najczęściej w bardzo dużych przedsięwzięciach informatycznych, wymagających ciągłego rozwoju i doskonalenia.

  Etapy

  Sekwencja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie i normowanie czasu pracy

  Mierzenie i normowanie czasu pracy jest rozumiane jako systematyczne ustalanie aktualnego czasu wykonywania ruchów roboczych, czynności, operacji i realizacji określonych procedur administracyjno-biurowych oraz wyznaczanie struktury zużycia czasu pracy stanowiska przy wykorzystaniu technik mierzenia czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza

  Charakterystyka

  ''

  Możliwość kierowania określoną grupą osób i dysponowania zasobami wobec zajmowania nadrzędnej pozycji w organizacji lub grupie.

  Według Roberta Green'a władza- to proces zarządzania iluzjami ludzi.

  Ze względu na charakter relacji możemy mówić o władzy:

  Indywidualnej - panowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Koszt (wg. E.Burzym) jest definiowany jako ?niezbęde (społecznie i gospodarczo uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażonych w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związanie z efektem użytecznym, powstałym w danym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika równoważenia zespołu

  Charakterystyka

  Zespół projektowy to grupa kilku osób powołanych do wspólnej pracy nad danym projektem. Zazwyczaj składa się on ze specjalistów z różnych dziedzin. Wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego z członków zespołu to główny klucz do sukcesu. Projekt jest również poparty zapleczem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /7 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces promocji i reklamy

  Cele procesu

  Cele związane z istnieniem procesu:

  wspieranie sprzedaży produktu budowanie świadomości marki maksymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na działania promocyjne

  Cele związane z doskonaleniem procesu:

  Zwiększenie wykorzystania środków przeznaczonych na działania marketingowe do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /15 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza preferencji

  Charakterystyka

  Analiza preferencji jest podejściem badawczym polegającym na kwalifikowaniu obiektów w określonej skali, czego wyrazem jest hierarchia ważności obiektów. Ogólnym celem tego podejścia jest wielokryterialna ocena agregatowa działalności firmy, ukierunkowana zarówno na badania analityczne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Nagroda Jakości

  Polska Nagroda Jakości (PNJ) - wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość. Nagroda została ustanowiona 7 marca 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań oraz Fundację Teraz Polska. Oparta jest na założeniach zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /15 639

  praca w formacie txt

Do góry