Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Co należy zrobić, żeby sprawiedliwie ocenić i „wycenić” pracowników?

  TEST DLA WSZYSTKICH OCENIANYCH

  Odpowiedz na następujące pytania: „raczej tak” albo „raczej nie”:

  1.    Czy Twój przełożony najpierw rozmawia z Tobą o Twojej pracy, a dopiero potem o Twoich cechach, wadach lub zaletach?

  2.    Czy Twój przełożony, zanim Cię oceni, poprosi Cię o samoocenę?

  3.    Czy Twój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Ocenianie ludzi należy do najtrudniejszych zadań przełożonych na każdym szczeblu zarządzania. Nie dlatego, że ocenianie jest czynnością rzadką, bo - jak niżej wyjaśniamy - jest wprost przeciwnie. Trudność oceniania wynika stąd, że w życiu codziennym uczymy się powstrzymywać od ocen, być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI KADRY KIEROWNICZEJ

  We współczesnym zarządzaniu ludźmi widoczna jest tendencja do skupiania wysiłków o charakterze selekcyjnym, motywującym i „rozwijającym” przede wszystkim na kadrze kierowniczej. Tendencja ta jest następstwem przekonania, że skuteczna, dobrze przygotowana kadra kierownicza weźmie na siebie obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /14 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK - MENEDŻER CZY LIDER?

  Badacze i praktycy zarządzania reprezentujący tzw. nurt menedżerski w podejściu do problemu kierowania koncentrują się przede wszystkim na wiedzy o tym, co dzieje się w świecie i danej dziedzinie oraz próbują zrozumieć zjawiska zachodzące w ekonomii, zarządzaniu, finansach czy prawie, wychodząc ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE FUNKCJE OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Trzeba wiedzieć, czemu służy ocenianie ludzi, zwłaszcza pracowników', jakie są jego zadania w firmie, w organizacji. Ogólne funkcje oceniania pracowników można ująć jako:

  •    Informacyjne: oceniany uzyskuje wiedzę o tym, jak jest postrzegany, jakie miejsce zajmuje w świadomości swojego szefa i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodząje wynagrodzeń dla kadry kierowniczej

  Do najważniejszych rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej należą: pensja stała, świadczenia nieformalne, premie oraz udziały i akcje firmy.

  A.    Pensja stała. W sektorze prywatnym pensje stałe kadry kierowniczej mogą być elastycznie skorelowane z zyskiem firmy.

  B.    Świadczenia nieformalne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Badania nad ludźmi, którzy zrobili tzw. karierę, wielkie pieniądze lub zyskali sławę bądź władzę, wykazały dość zaskakującą rzecz: otóż na ogół szczęśliwcy ci niezbyt hojnie wyposażeni są w to, co uważamy za warunek powodzenia, mianowicie w tzw. inteligencję.

  Inteligencję wymyślili...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORNE PROBLEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW JAKO PROCEDURY ORGANIZACYJNEJ

  Jednym z najtrudniejszy aspektów procedury oceniania ludzi w instytucjach jest problem - pytanie: co oceniamy, jakie są kryteria oceniania, co możemy oceniać, a czego nie? -czyli kwestie graniczące z poważnymi czasem dylematami etycznymi.

  Ocena pracownika nie może być oceną osoby ani oceną moralną:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczne sposoby motywowania

  Problem motywowania, zachęcania innych do pracy jest stary jak świat. Co Ciebie najbardziej motywuje do pracy? Pensja? Prestiż Twojej firmy? A może po prostu fakt, że czujesz się w niej pewnie i bezpiecznie? Podejrzewamy, że wszystko po trochu.

  W tym miejscu chcemy Cię zachęcić do refleksji nad...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /16 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁY, METODY I PROCEDURY OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Przystępując do konstruowania systemowej procedury oceniania, przestrzegajmy podstawowych zasad skutecznego oceniania, które możemy sformułować tak oto:

  1.    Precyzyjne określenie przedmiotu(ów) ocen.

  2.    Jasność kryteriów oceniania: ich tzw. operacjo n a 1 i z a cj a, tj. ujęcie przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 039

  praca w formacie txt

Do góry