Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

  Charakterystyka

  Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu - ELCD (Environmental Life Cycle Design) prezentuje kompleksowe podejście do problematyki projektowania, uwzględnia pełny cykl życia wyrobu, na podstawie rozszerzonego zakresu pojęciowego definiowania jakości. Podstawowe znaczenie ma tu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele systemów zarządzania jakością

  Charakterystyka

  Kompleksowe modele systemu zarządzania jakością uwzględniają, oprócz aspektów ściśle związanych z zapewnieniem jakości, obszary przedsiębiorstwa i jego otoczenia, które mają wpływ na jakość. W literaturze polskiej i zagranicznej znaleźć można szereg propozycji modeli zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikator płac

  Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

  Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby

  Charakterystyka

  Potrzeba to biologiczny lub psychiczny stan motywacyjny, który ukierunkowuje zachowania jednostki na pewien cel. Potrzeby motywują zachowania ludzkie.

  Hierarchia potrzeb Maslowa

  Teoria potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa stanowi isnpirację dla wielu badaczy i jest chyba...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe błędy negocjacji

  Można (do pewnego stopnia) zgodzić się z opinią G.Kennedy'ego s. 62-63, który stwierdził, iż dzieci (w przeciwieństwie do rodziców) to najlepsi negocjatorzy na świecie, gdyż:

  wiedzą, jak dostać, czego chcą, są absolutnie bezlitosne w egzekwowaniu swoich potrzeb, nie mają nawet cienia poczucia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilność systemu informacyjnego

  Stabilność

  Stopień odporności systemu na zakłócenia (szumy informacyjne) wewnętrzne i zewnętrzne

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz McKinsey

  Charakterystyka

  Macierz McKinsey (inne nazwy: macierz atrakcyjności produktu, macierz atrakcyjności rynku, macierz GE) sięga początków lat siedemdziesiątych. Polega na określeniu zmiennych określających czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci atrakcyjności przemysłu (rynku) i pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena oddziaływania na środowisko

  Charakterystyka

  Ocena oddziaływania na środowisko (Eenvironmental Impast Assessment - EIA) jest procedura, którą po raz pierwszy zastosowano w USA w 1970 roku. Ocena oddziaływani na środowisko to usystematyzowany sposób postępowania polegający na interdyscyplinarnym identyfikowaniu i ocenie wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /6 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości

  Charakterystyka PNJ

  Model Nagroda Jakości|Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Nagroda Jakości|Europejskiej Nagrody Jakości. Punktem wyjścia jest opracowanie samooceny przez organizacje zamierzające uczestniczyć w Konkursie wg określonych w regulaminie PNJ zasad. Samo jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /11 051

  praca w formacie txt

Do góry