Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów (product mix, product assortment) – jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produktów oferowanych przez całą gałąź przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja non-profit

  Charakterystyka

  Organizacja nie nastawiona na zysk, uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Wszystkie środki finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap identyfikacji

  Charakterystyka

  Identyfikacja jest drugą fazą cyklu życia projektu, istotą jej jest identyfikowanie (utożsamianie) projektów zgodnych ze strategią i nieodłącznie związana jest z fazą oceny oraz audytu, gdyż podczas trwania całego cyklu należy sprawdzać czy problem jest nadal aktualny. Po etapie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt

  Charakterystyka

  J.A.F. Stoner i Ch. Wankel definiując konflikt w organizacji widzą go jako <nowiki"spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /6 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Ogromny postęp techniczny w dziedzinach: elektroniki, informatyki i pokrewnych, zdaje się potwierdzać tzw. Moore'a, które mówi, że możliwości techniczne komputerów podwajają się co 18 miesięcy. Nic nie wskazuje na zahamowanie tego wykładniczego przyrostu możliwości, przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop

  Definicja

  Urlop - to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie. Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /10 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie projektem

  Definicja

  Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach projektowych w celu osiągnięcia lub przewyższenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy (wymaganie, potrzeba, oczekiwanie, interesariusze). Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja wewnętrzna

  Charakterystyka

  Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego communicare ("coś z kimś mieć wspólnego, coś z kimś dzielić", "komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału, dać"). Słowo "wewnętrzna" wskazuje kierunek komunikowania. Komunikacja przyczynia się znacznym stopniu do budowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt

Do góry