Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zależności funkcjonalne

  Charakterystyka

  W teorii nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem, w analizie jego struktury organizacyjnej, wyróżnia się szereg jej funkcji (wymiarów), w tym także kształtowanie zależności funkcjonalnych. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem owych zależności:

  Zależności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /6 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Historia

  Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 stycznia 1919 roku, jednym z pierwszych dekretów Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z 13 stycznia 1919 roku o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. Praw Państwa 1919, nr 5, poz. 90) oraz rozporządzenie Prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie liniowe

  Charakterystyka

  Programowanie liniowe - metoda służąca przybliżeniu osiągnięcia rozwiązania optymalnego w procesie podejmowania decyzji.

  Jest bardzo często wykorzystywana ze względu na prosty i klarowny algorytm obliczeń, a także dzięki możliwości efektownego przedstawienia zagadnienia podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa-to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm

  Charakterystyka

  Biurokratyzm - patologiczne ograniczenie sprawności działania i funkcjonowania instytucji w wysokim stopniu sformalizowanych. Wszystkie niezamierzone i nieprzewidywane skutki biurokracji, które obniżają sprawność funkcjonowania biurokratycznej. Istotą biurokratyzmu jest pierwszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

  Charakterystyka

  Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce,jest system Gajdki i Stody. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja kierowników projektów

  Systemy certyfikacji

  Istnieje wiele systemów certyfikacji kierowników projektów. Jednym z nich jest system proponowany przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP). Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty dzięki przystąpieniu do międzynarodowej organizacji o nazwie International Project Management...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Hijmansa

  Charakterystyka

  Wykres Hijmansa pozwala na przypisanie stanowiskom pracy (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /14 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna działań projakościowych

  Przyczyny konieczności prowadzenia analizy ekonomicznej działań projakościowych najlepszym sposobem niedopuszczenia do upadku organizacji jest zapewnienie jej postępującego rozwoju; rozwój organizacji warunkuje otrzymywanie zysku i akumulacji, a ta z kolei zapewnia dalszy jej rozwój; osiąganie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osip Arkadiewicz Jermański

  Osip Arkadiewicz Jermański - rosyjski pionier o sławie światowej, urodzony w Rosji. Był on znanym ekonomistą, specjalizującym się w problematyce naukowej organizacji pracy. W 80-tych latach XIX w. rozpoczął działalność w rosyjskim ruchu rewolucyjnym. Owa działalność spowodowała aresztowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt

Do góry