Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Model Marstona

  Charakterystyka

  Proces doboru pracowników stanowi bardzo ważny etap procesu kadrowego w przedsiębiorstwie. Aby praca zespołu projektowego była w pełni efektywna, pracownicy muszą być precyzyjnie dobrani do wykonywanych zadań. Poszukując odpowiednich kandydatów, należy zwracać uwagę nie na osoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżeryzm

  Charakterystyka

  Menedżeryzm to m.in.:

  koncepcja socjologiczna sformułowana przez amerykańskiego socjologa Jamesa Burnhama, ogłoszona 1941, zakładająca, że rozwój społeczny zmierza w stronę ku społeczeństwu kierowników (managerów), którzy staną się klasą rządzącą, a nie ku socjalizmowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.02.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez spacerowanie

  Definicja

  Zarządzanie przez spacerowanie jest podejściem do komunikacji pomiędzy menadżerem, a pracownikami, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi, którzy znajdują się w zasięgu oddziaływania organizacji.

  Geneza

  Zarządzanie przez spacerowanie jest bardzo popularną formą komunikacji organizacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesowe podejście do controllingu

  Charakterystyka

  Controlling jest narzędziem niezwykle potrzebnym w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w organizacji procesowej, gdzie jest ukierunkowanie na klienta i priorytet wartości dodanej. W takiej sytuacji potrzebne jest narzędzie do sprawnego sterowania procesami aby osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga konkurencyjna

  Charakterystyka

  Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku - pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjny system rachunkowości

  Rola systemu informacyjnego w rachunkowości

  Szczególnie istotną rolę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa odgrywa system rachunkowości, realizujący następujące funkcje: kontrolną, analityczną, statystyczną. Głównym celem rachunkowości jest pomiar wyników działalności gospodarczej, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business Process Outsourcing

  Charakterystyka

  Zgodnie ujęciem przedstawionym przez P. Bendora - Samuela 2004 zastosowanie BPO ma umożliwić zwiększanie wartości przedsiębiorstwa - zleceniodawcy dla udziałowców. Zastosowanie takiego typu outsourcingu związane jest z przekazaniem usługodawcy pewnego wyodrębnionego procesu oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacja

  Charakterystyka

  Mediacja definiowana może być jako "proces, w którym uczestnicy próbują usunąć rozbieżności swych stanowisk w obecności akceptowanej osoby trzeciej" (Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T.Coleman, wyd. UJ, Kraków 2005, s.519).

  Zastosowanie

  Zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 880

  praca w formacie txt

Do góry