Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

  <centerKWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY</center

  <centerwersja 1 / 2008</center

  1. Zajmowane stanowisko?

  kierownicze specjalistyczne pracownik fizyczny

  2. Okres zatrudnienia w firmie:

  Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat

  3. Atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /5 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czternaście zasad Deminga

  Nie istnieje jedna wersja tych tez. Edwards Deming nigdy ich nie spisał, za każdym razem inaczej je nazywał, choć kolejności nie zmieniał. Może chciał uniknąć tego co krytykował w tezie dziesiątej - zrobienia z tez haseł, które będą wieszane na ścianach i nic nie będą znaczyły. Wprowadził tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /32 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja czynników ryzyka

  Charakterystyka

  Przy ocenie projektów inwestycyjnych podstawową rolę odgrywają: efektywność finansowa, czas i ryzyko. W poniższym referacie przyjrzymy się bliżej trzeciej z wymienionych kategorii, czyli ryzyku, a w szczególności czynnikom, które go wywołują.

  W literaturze tematu często spotyka się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /8 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik Altmana

  Charakterystyka

  Wskaźnik Altmana- Metoda Altmana (1968) polega na zbudowaniu funkcji dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych diagnostycznych z punktu widzenia badanego zjawiska i pozwala na różnicowanie danej populacji w zależności od poziomu natężenia tego zjawiska. Jest to jeden ze sposobów całościowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /7 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja systemu zarządzania jakością

  Fragmenty artykułu nt. metody identyfikacji systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy. Wydane w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tam także pełne przypisy.

  Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm serii ISO 9000 zostały w ostatnich latach spopularyzowane w polskich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /9 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirtualizacja zarządzania kadrami

  Definicja

  Wirtualizacja polega na dzieleniu zasobów komputera na wiele środowisk. Działają one poprzez zastosowanie jednej lub wielu technologii, np. sprzętowe lub softwarowe partycjonowanie, tworzenie maszyny wirtualnej czy przydzielanie czasu.

  Dla usprawnienia funkcji personalnej okazuje się praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /4 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.

  Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

  prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /6 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model probabilistyczny Huffa

  Charakterystyka

  Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie przestrzenne zakładu

  Planowanie przestrzenne zakładu należy rozumieć jako metodyczne postępowanie dotyczące sfery przestrzennego organizowania procesów pracy wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy podczas planowania tej sfery określić: treść, zasady oraz metody i techniki stosowane podczas realizacji kolejnych etapów. Jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt

Do góry