Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Efektywność szkoleń

  Nie wystarczy wydać pieniądze na szkolenie. Trzeba być jeszcze pewnym, że wydało sie je dobrze i przyniesie to pozytywne skutki. Dlatego większość racjonalnie zarządzanych organizacji ocenia skuteczność lub efektywność szkoleń.

  Twórcą najbardziej rozpowszechnionego modelu, który ocenia szkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces oceny pracowników

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań Otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy, oczekiwaniach przełożonego oraz o mocnych i słabych stronach pracowników. Zaspokojenie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny własnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /16 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę

  Definicja

  Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Charakteryzuje ona strony umowy, zakres praw i obowiązków stron oraz zawiera wszystkie niezbędne elementy opisujące dany stosunek pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, wyrażająca porozumienie, na mocy którego pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /6 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ABC

  Charakterystyka

  Metoda (analiza ABC) w gospodarowaniu zapasami należy przede wszystkim na bieżąco dokonywać ich grupowania zarówno wedle ich wartości, jak i wielkości obrotów. Do tego służą dwie metody - metoda ABC i metoda XYZ.

  Punktem wyjścia w metodzie ABC jest stwierdzenia faktu, ze często...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl kierowania

  Definicja

  Styl kierowania można zdefiniować jako względnie trwały i powtarzalny sposób, w jaki przełożony oddziałuje na podwładnych w celu pobudzenia i koordynacji ich działania w zespole, a przez to - osiągania celów stojących przed organizacją. Potencjalny styl kierowania jest to indywidualny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matryca logiczna

  Charakterystyka

  Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami

  Struktura matrycy logicznej została tak zaprojektowana, aby skłonić twórców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 950

  praca w formacie txt

Do góry