Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Użyteczność krańcowa

  Charakterystyka

  użyteczność krańcowa - jest to zadowolenie (korzyść), jakie uzyskuje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi (Dach, 2005, s. 96).

  Można także powiedzieć, że użyteczność krańcowa dobra jest to przyrost użyteczności uzyskiwany dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System SCM

  Charakterystyka

  System SCM (Supply Chain Management) są to elektroniczne systemy zarządzania łańcuchem dostaw które pozwalają na kontrolę przepływów towarów.

  System ten umożliwia swobodną analizę przebiegu materiałów pomiędzy dostawcami co daje firmie łatwiejszą możliwość dostosowania się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów jakości

  Charakterystyka

  Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /6 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza TOWS

  TOWS

  TOWS, jest to metoda analizy strategicznej służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrz. Pojęcie TOWS Analyse jest równoznaczne z pojęciem analizy SWOT Lecz wg H.Weihricha akronim angielskich słów, Threats (zagrożenia w otoczeniu), Opportunities (szanse w otoczeniu), Weaknesses...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność produkcyjna

  Charakterystyka

  Rozpatrując zagadnienie zdolności produkcyjnej należy zastanowić się także co oznaczają

  bezpośrednio związane z nią mierniki jak produkcja, produktywność, stopień wykorzystania,

  sprawność czy skuteczność.

  Wydajność procesu produkcji jest to ilość produktu, jaką może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token

  Charakterystyka

  Token- to urządzenie kryptograficzne, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pośrednictwem sieci Internet. Urządzenie to generuje jednorazowe, unikalne kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz autoryzacji jego dyspozycji. Token zapewnia silne uwierzytelnianie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces archiwizacji

  Cele procesu Zachowywanie dokumentów od przypadkowej utraty, odtworzenie kopii dokumentu w przypadku jego skasowania, zniszczenia bądź zagubienia. W przypadku roszczeń klientów zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę reklamacji Zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę do wyciągania wniosków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny w zarządzaniu jakością

  personalny może dostarczać istotnych informacji dla jakością|systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces adaptacji

  Charakterystyka

  Jest ostatnim etapem procesu rekrutacji pracownika. Terminem tym określa się przyjęcie i akceptację systemu wartości obowiązującego w nowym miejscu pracy. Szczególne znaczenie przypisuje się tu zwyczajom, poglądom, zainteresowaniom, postawom, zachowaniom i sposobom działania tworzącym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emile Belot

  Emile Belot studiował na uczelni w Paryżu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów pracował w administracji Zakładów Państwowych, później w SEITA. W dziedzinie przemysłu do jego dorobku można zaliczyć przede wszystkim wkład w przemysł tytoniowy - zaprojektowanie maszyn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 793

  praca w formacie txt

Do góry