Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Dobór sposobów kierowania odpowiednio do sytuacji w zespole

  Zastanów się nad najważniejszymi problemami, z jakimi ma do czynienia w swej pracy kierownik, i spróbuj dopasować do nich najodpowiedniejsze sposoby oddziaływania na zespół. Zadanie to ułatwi Ci znajomość mocnych i słabych stron podwładnych, uważna obserwacja ich zachowań, wysłuchiwanie ich uwag i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

  1.    Praca jest lepiej przygotowana i wykonana:

  •    Zysk na czasie: większa szybkość reakcji i eliminacja opóźnień w procesie decyzyjnym.

  •    Przystosowanie do zmian: plastyczność, wyeliminowanie administracyjnej rutyny i ucieczki od odpowiedzialności (przerzucania odpowiedzialności na innych).

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SZKOLENIOWA W FIRMIE

  Nowoczesne zarządzanie kadrami rozpoczęło się właściwie od szkolenia pracowników. Można powiedzieć, że Polska w chwili obecnej to kraj organizacji uczących się, tj. takich, w których szkoleniem objęte są zarówno same organizacje, jak i poszczególni ich uczestnicy. Główne nurty tego szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA

  1. Możliwość skoncentrowania się na swojej prawdziwej roli, a więc możliwość lepszego zarządzania.

  2. Odciążenie, niezajmowanie się szczegółami, uniknięcie przepracowania.

  3. Możliwość skoncentrowania się na zadaniach, których nie można aktualnie delegować lub które może wykonać tylko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy wszystkich szczebli często zadają sobie pytanie: „Czy jestem dobrym kierownikiem?” Osoby, które pragną piąć się w górę i w przyszłości stać się menedżerami z prawdziwego zdarzenia, pytają z kolei: „Czy mam predyspozycje, aby efektywnie pełnić rolę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚCI I FORMY SZKOLEŃ JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY GOSPODAROWANIA

  W związku ze wzrastającą konkurencją na rynku, zwiększającą się liczbą przedsiębiorstw mających rozmaite trudności i coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami wobec nich szkolenia ukierunkowane są obecnie przede wszystkim na kształcenie umiejętności gospodarowania kadrami pracowniczymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

  •    Lepsza integracja z przedsiębiorstwem: możliwość wypowiedzenia się, bycia poinformowanym, uczestniczenia w wypracowywaniu decyzji.

  •    Szacunek dla siebie: być docenionym i szanowanym.

  •    Stopniowe uniezależnianie się: czuć się odpowiedzialnym, pokazywać własne ograniczenia i słabości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

  Kierownik w zespole pełni rolę reprezentanta interesów organizacji. Sposób sprawowania przez niego władzy ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działań podległych mu pracowników. Dlatego też dobry kierownik to ten, który: dostarcza swoim podwładnym poczucia siły, a nie poczucia niemocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching i mentoring

  Coaching i mentoring pojawiły się we współczesnych firmach jako odpowiedź na idee przywództwa wymagające od kierowników nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych oraz specjalistycznych, ale także określonych właściwości, umiejętności „bycia z drugim człowiekiem”, nawiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie i doskonalenie motywacji w pracy

  Poniżej zostaną zaproponowane wskazówki, które mogą się przyczynić (m.in. wg Bella, 1976) do rozwijania mechanizmów motywacji i większego zaangażowania w pracę. Celem ćwiczenia jest zastanowienie się nad możliwością ich wykorzystania i dopasowania odpowiednich dyrektyw do wybranych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 090

  praca w formacie txt

Do góry