Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów

  Certyfikacja jest procesem mającym na celów i funkcji|celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest jakości|audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /6 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie organizacji

  Charakterystyka

  Otoczenie zewnętrzne jest to wszystko poza granicami organizacji co może na nią oddziaływać. Otoczenie wewnętrzne są to warunki i siły działające w organizacji.

  Otoczenie zewnętrzne

  Składa się z dwóch warstw:

  Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycofanie produktu

  Charakterystyka

  Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl produkcyjny

  Charakterystyka

  Cykl produkcyjny - jest to czas potrzebny do wykonania określonego zadania produkcyjnego. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z zadaniami wykonania jakiegoś wyrobu lub wyrobów (serii, partii) - prostych lub złożonych.

  Cykl produkcyjny można przedstawić jeszcze jako okres między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz BCG

  Charakterystyka

  Macierz BCG jest to najstarsza, najbardziej znana, a zarazem najprostsza i w dalszym ciągu bardzo użyteczna metoda prezentacji portfela produkcji (inne metody znajdziesz w artykułach: Metody analizy strategicznej oraz Portfelowa analiza strategiczna), oraz instrument controllingu strategicznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /5 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen prestiżowych

  Charakterystyka

  Dzięki tej strategii produkt w swoim cyklu życia postrzegany jest stale postrzegany przez klientów jako produkt wysokiej jakości i prestiżowy. Wysoka cena jest tutaj ważnym bodźcem motywującym do zakupu.

  Nabywcy luksusowych marek samochodów, kamer, perfum czy ubrań osiągają dużą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces gospodarki komunalnej

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu:

  utrzymanie czystości gminy administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

  Cele związane z udoskonaleniem procesu:

  skrócenie czasu wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy poprzez wykorzystanie innowacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /20 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy

  Charakterystyka

  Stanowisko pracy to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej każdej organizacji, który

  posiada zakres własnych obowiązków oraz kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych mu przez organizację. Jest dość powszechną praktyką łączenie stanowisk pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy LRP

  Charakterystyka

  LRP (ang. Logistic Resources Planning) to system zasobami|planowania zasobów logistycznych integruje funkcje modułów MRP|MRP i DRP|DRP ponieważ dostarczane w ich obrębie informacje wzajemnie się dopełniają. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z tendencji charakteryzujących nowoczesną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt

Do góry