Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźniki iloczynu skalarnego

  Opis

  Wskaźniki iloczynu skalarnego są wykorzystywane do oceny syntetycznej firmy, a określają stopień osiągnięcia parametrów wzorcowych (normatywnych lub postulatywnych). Występują one w postaci zwykłej (A1) i ważonej (A2), a należą do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 1. Należy zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość projektowana

  Definicja

  Jakość produktu z reguły składa się z jakości projektowanej i jakości wykonania. W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zasady przez jakość|TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaizen

  Charakterystyka

  Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Kaizen jest nie tylko koncepcją zarządzania, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /7 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie ekologiczne wyrobów

  Charakterystyka

  Znakowanie ekologiczne w wielu krajach stanowi istotny instrument zarządzania środowiskowego. Znaki wskazujące na ekologiczne aspekty jakości można określić jako pozytywne, tzn. przyznawane wyrobom przyjaznym środowisku, lub negatywne - ostrzegające konsumenta o zagrożeniach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja informacji

  Definicja

  Celem dystrybucji informacji jest zapewnienie, aby informacje będące efektem informacji|przetwarzanie, zostały dostarczone odpowiednim odbiorcom, zgodnie z ich potrzebami. Realizując to działanie, należy korzystać z dostępnych obecnie elektronicznych form rozpowszechniania i dystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie statyczne

  Definicja

  Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas utrzymywania uniesionych rąk. W czasie wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny powoduje większą uciążliwość niż podczas dynamiczna|pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /5 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminal POS

  Charakterystyka

  Terminal POS (Point of Sale Terminal)- jest to elektroniczne urządzenie do przyjmowania kart, posiadające czytnik danych z paska magnetycznego i/ lub mikroprocesora, umożliwiający dokonywanie transakcji w punkcie akceptującym karty.

  Terminal POS działają w większości na standardowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka zależna

  Charakterystyka

  Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt

Do góry