Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zero defektów

  Charakterystyka

  Metoda zero defektów zakłada, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków dzięki właściwej organizacji procesów, kształcenie personelu, utrzymanie infrastruktury.

  Proces ten po raz pierwszy został zastosowany w przemyśle zbrojeniowym, gdzie sprawdził się doskonale. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo jako wiązka kontraktów

  Podejście takie nawiązuje do teorii kosztów transakcyjnych R. Coase, a wśród prekursorów można wyróżnić A. Alchiana i H. Demsetza, którzy przedstawili swoją koncepcję min. w artykule pt. Production, Information Costs and Economic Organization [1]. Ujęcie przedsiębiorstwa jako zbiorowości kontraktów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy promocji i reklamy w internecie

  Charakterystyka

  Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie.

  W zależności od strategii jej działania tj. pull i push możemy przeprowadzić poniżej przedstawiony podział jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt kupiecki

  Charakterystyka

  Kredyt kupiecki - Kredyty kupieckie dają możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin , ustalony z dostawcą. Dla dostawców sprzedaż na kredyt jest jednym z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysku. Umożliwia on bowiem zjednanie klientów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elton Mayo

  Elton Mayo (1880-1949) - Socjolog amerykański; 1926-47 prof. Harvard University w Cambridge; jeden z twórców i głównych przedstawicieli socjologii przemysłu w Stanach Zjednoczonych, twórca teorii human relations; "The Human Problem of Industrial Civilization" (1933).

  Efekt Hawthorne. W 1927 r. profesor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie Założeń Projektu

  Charakterystyka

  Projekt w Prince2 dzielony jest na kilka etapów stanowiących odrębna jednostkę. W każdej z nich wykorzystywane są 3 główne grupy elementów1, a mianowicie:

  1. Techniki

  2. Komponenty - wraz z technikami są wykorzystywane w poszczególnych procesach w celu efektywnego zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie sieci dostaw

  Charakterystyka

  Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm

  Charakterystyka

  Filozoficzna koncepcja stawiana w opozycji do redukcjonizmu, według której świat stanowi hierarchiczną całość, tak samo jak wszelkie zjawiska w nim występujące. Podlegają one ściśle określonym prawidłowościom, których nie sposób wywnioskować na podstawie informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek chorobowy

  Charakterystyka

  Osoba ubezpieczona, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt

Do góry