Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANA I ROZWÓJ W KARIERZE ZAWODOWEJ

  Zmienność człowieka, zmienność okoliczności i sytuacji zawodowych powoduje, że w różnych okresach życia i kariery dysponuje on różnym potencjałem, a także różnymi formami i układami możliwości zawodowych i osobistych, że jego „profil” sprawności jest inny.

  Obecna sytuacja na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I UŁATWIAJĄCE DOSKONALENIE

  Istnieją szersze procedury, pewne sposoby opiekowania się pracownikami, które w ostatnich latach zyskały popularność. Procedury te to trening i mentoring.

  Trening (couching) możemy uważać za formę uczenia się, jednak nie samodzielnego, np. metodą prób i błędów, lecz poprzez naśladowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZA ROZWOJU W KARIERZE ZAWODOWEJ I JEGO POBUDZANIE

  W refleksji tej tkwi coś bardzo pocieszającego, a mianowicie przekonanie, że człowiek rozwija się przez całe życie i że każdy etap rozwoju może mu przynieść nieoczekiwane osiągnięcia.

  Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągnąłem lat trzydzieści, ustaliły się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się - podstawa szkolenia

  Przedstawiona powyżej argumentacja, tłumacząca potrzebę i cele oraz treści szkolenia w przedsiębiorstwach, jest chyba wystarczająca. Żeby jednak prowadzić działalność szkoleniową w uzasadniony i mądry sposób, należy lepiej poznać proces uczenia się. Pominiemy tu wszelkie techniczne opisy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować jednostkom bezpośrednio podległym?

  Delegowane może być prawie wszystko. Na ogół rozróżnia się dwa typy delegowanych kompetencji: kompetencje decyzyjne, kierownicze oraz kompetencje funkcjonalne, doradcze.

  Kompetencje decyzyjne, kierownicze:

  •    sprawowanie funkcji kierowniczej i wypełnianie wszystkich związanych z tym obowiązków,

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PARTYCYPACYJNE

  Partycypacja, czyli współuczestnictwo pracowników w procesie podejmowania decyzji, to jedno z najważniejszych a równocześnie najtrudniejszych do praktycznego zbadania zagadnień kierowania ludźmi. Niezwykle trudno też partycypację wcielić w życie, wymaga to bowiem zmiany mentalności kadr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować tylko częściowo?

  Kierownik powinien zachować odpowiedzialność za zadania, do wykonywania których jedynie on posiada odpowiednie kwalifikacje, a także za:

  1.    Przebieg realizacji powierzonych zadań, tzn.:

  •    określenie (wcześniejsze) celów i ograniczeń delegowanych kompetencji;

  •    okresową kontrolę wyników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółka jakości przykładem kierowania partycypacyjnego

  Kółka jakości nie są oryginalnym pomysłem japońskim. Japończycy przejęli go w latach pięćdziesiątych od Amerykanów, udoskonalili go i stworzyli system kółek jakości, który w ciągu dwudziestu lat rozwinął się w potężny ruch - nie tylko w Japonii, ale także w innych krajach, w których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

  Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE

  Pragnienie partycypacji w organizacji i zespole jest zjawiskiem naturalnym, jednak wyniki badań nad partycypacją, świadczące o trudnościach z jej wprowadzaniem w życie, sugerują, że należy poszukiwać także innych modeli podziału władzy. Dzielenie się władzą przybierające postać partycypacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 034

  praca w formacie txt

Do góry