Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

  Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /33 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój naukowego zarządzania

  Mimo że ludzie od prehistorii mieli do czynienia z zarządzaniem i już grupy łowców czy zbieraczy wyłaniały i uznawały przywódcę, to potrzebę teorii zasad zarządzania zaczęto odczuwać dopiero po rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku.Nie potrafimy prześledzić historycznego procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /30 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad

  Charakterystyka

  Wywiad jest najważniejszym narzędziem selekcyjnym. R. Farr zdefiniował go: spotkanie dwóch osób, w których wymiana odbywa się głównie za pomocą słów. Jest to szczególna forma rozmowy, w której rytuał odzywania się na przemian jest bardziej sformalizowany niż w pospolitszych i nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /4 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania płynnością

  Cele procesu

  Cele ogólne (związane z istnieniem procesu):

  Jak najlepsze wykorzystanie środków pieniężnych. Zarządzanie współpracą z kontrahentami w sposób zapewniający optymalny poziom płynności. (dążenie do poziomu wskaźnika szybkiego =1,0&nbsp; a bieżącego&nbsp; <1,2 - 2,0 ) Budżetowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /15 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne sieci neuronowe

  Geneza

  Jednym z obszarów zastosowań informatyki, wywodzących się z prac badawczych mających na celu opracowanie sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence), są tzw. sztuczne sieci neuronowe (SSN), które powstały z interdyscyplinarnej syntezy nauk tradycyjnych obejmujących biologię, fizykę i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zmian i rozwoju organizacji

  Teoria Organization Development (OD) przedstawiona została w kontekście rozwoju systemów zarządzania jakością.

  Organization Development

  Zarys rozwoju wymienionych obszarów badawczych od lat 20-stych XX-ego wieku na tle ewolucji koncepcji jakością|zarządzania jakością pokazuje rys. 1. Dla zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /11 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symulacja

  Charakterystyka

  Symulacja- dokonywanie- na podstawie danego modelu i przy użyciu elektronicznych maszyn cyfrowych- odpowiednich masowych obliczeń, które pozwalają następnie zorientować się w sprawności modelu lub stanowią podstawę do wnioskowania o zachowaniu się opisywanego przez model układu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wzrostu

  Charakterystyka

  Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

  Definicja

  Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chester Barnard

  Chester I. Barnard (1886-1961) zalicza się do tzw. "przejściowego okresu" w historii myśli organizatorskiej.

  Jego głównym osiągnięciem było wprowadzenie do kierunku klasycznego aspektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  W 1927 roku objął stanowisko prezesa New Jearsy Bell Telephon Company...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt

Do góry