Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła ilościowa: badania operacyjne i teoria decyzji

  Kolejnym etapem gwałtownych zmian dokonujących się w organizacji były lata II wojny światowej. Był to okres postępu technicznego i szybkiego rozwoju organizacyjnego. Potrzeby sztabów wojskowych i przemysłu spowodowały zmiany znaczenia oraz roli specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych. Wymogiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia przemysłowa

  Uzyskanie wyższych wydajności w przedsiębiorstwach starano się osiągnąć drogą stosowania psychologii przemysłowej.

  Hugo Munsterberg (1863-1916). Jego głównym osiągnięciem było zastosowanie narzędzi psychologii do uzyskiwania tych samych celów wydajnościowych, do których dążą inne teorie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła nauk behawioralnych

  Elton Mayo i teoretycy stosunków współdziałania wprowadzili koncepcję „człowieka społecznego”, motywowanego przez chęć wchodzenia w związki z innymi. Niektórzy behawioryści, jak Argyris, Maslow i McGregor, uważali, że dokładniej można wyjaśnić motywację człowieka przez koncepcję „człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Teoria stosunków współdziałania

  Mary Parker Follet, Oliver Sheldon i Chester J. Barnard kształtowali swoje poglądy w ramach szkoły klasycznej. Wprowadzili jednak wiele nowych elementów, zwłaszcza w sferze stosunków międzyludzkich i struktury organizacyjnej. Byli więc prekursorami tendencji, które zostały później rozwinięte przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /17 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Klasyczna teoria organizacji

  Największy wpływ na naukę organizacji odegrali klasycy wywodzący się z amerykańskiej, francuskiej, angielskiej, polskiej i rosyjskiej myśli organizatorskiej.

  Fryderyk Winslow Taylor (1856-1915). Najwybitniejszym amerykańskim klasykiem nauki organizacji i pracy był Fryderyk Taylor. Na koniec XIX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /43 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - ZARYS HISTORYCZNY

  Rewolucja przemysłowa w drugiej połowie XIX wieku wykorzystująca nowe w owym czasie zdobycze techniki związane z tymi źródłami energii (węgiel kamienny, energia elektryczna) spowodowała powstanie dużych (wielotysięcznych załóg robotniczych), co przyniosło:

  -    znaczną złożoność procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i cykl życia organizacji

  Rozwój organizacji jest przedmiotem wielu odrębnych badań światowych, które doprowadziłydo wyodrębnienia i opisania pewnych podstawowych prawidłowości cyklu życia organizacji.Jako główne wskaźniki rozwoju organizacji przyjmuje się najczęściej:- wzrost ilościowy, mierzony wielkością zatrudnienia;-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie organizacyjne

  Podejście nauk o organizacji i zarządzaniu do zjawisk patologicznych w organizacjachzmieniało się. W historii stosowano różne metody diagnozowania i usprawnianiafunkcjonowania organizacji.Klasycy zarządzania próbowali odkryć jeden, najlepszy sposób funkcjonowaniawszystkich organizacji przemysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /14 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny w organizacji

  Z przedstawionej wcześniej analizy procesu decyzyjnego wynika, że trafnośćdecyzji określa jakość i zakres informacji wykorzystanej do jej przygotowania. Akcentuje torównież postulat preparacji decyzji, zgodnie z którym informacje wykorzystywane w procesiedecyzyjnym powinny być: istotne dla danego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /5 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces decyzyjny

  Stwierdzenie Druckera:Podejmowanie decyzji jest procesem, w trakcie którego decydent musi sam definiować, analizować,oceniać, podejmować ryzyko i prowadzić skuteczne działanie.Jest to schemat blokowy procesu informowania kierownictwa i podejmowania decyzjikierowniczych.

  W rozdziale, w którym omawiano...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /2 604

  praca w formacie txt

Do góry