Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie

  Planowanie polega na określeniu celów przedsiębiorstwa, jego polityki, programu działania i procedur obsługi.

  Według H. Koontza i Cyrala O’Donnella definicja jest następująca:

  Planowanie to podejmowanie z góry decyzji o tym, co robić, jak to robić, kiedy robić i kto ma to zrobić.

  Planowanie to:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Funkcją zarządzania nazywa się wykonywanie czynności charakterystycznych dla określonej dziedziny działania, a w tym wypadku polega ona na kierowaniu podwładnymi. Zmiana zasad kierowania przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi wymusza zmianę podejścia do sposobu realizacji zadań przez zarząd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemowa

  Kolejną szkołą w nauce organizacji i zarządzania jest szkoła systemowa, która w latach 60. XX w. zyskała najsilniejszą pozycję w skali globalnej. Szkoła systemowa starała się dać syntezę wszystkich szkół poprzedzających ją, a głównie szkoły systemów społecznych, szkoły badań operacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /10 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła prakseologiczna

  Przedstawiając powyższe szkoły w światowej nauce organizacji i zarządzania należy również zaprezentować polską szkołę prakseologiczną, która bada rozmaity rodzaj działań z punktu widzenia ich skuteczności. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej szkoły są profesorowie T. Kotarbiński i J...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii organizacji i zarządzania

  We wcześniejszych podrozdziałach w bardzo skróconej formie opisane zostały główne szkoły organizacji i zarządzania według chronologii ich powstawania. Wszystkie zachowują do dziś swe znaczenie. Szkoła behawioralna i teoria decyzji stanowią żywotne i energiczne kierunki badania, analizowania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNY ZARYS LOGISTYKI

  W latach 1960-1980 nastąpił dynamiczny rozwój technologii oraz organizacji z tym związanej. Powstała nowa, rozszerzona teoria zarządzania określana jako logistyka, będąca nowoczesną strategią zarządzania przedsiębiorstwem, a wynikająca z uogólnień teoretycznych procesów zachodzących już...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie logistyki

  Pojęcie logistyki oraz rozwój i zastosowanie koncepcji logistycznych mają na świecie bogaty rodowód i tradycje. W literaturze przedmiotu wspomina się różne źródła pochodzenia i rozwoju pojęcia „logistyka”. Do badań i kształtowania procesów gospodarczych (w sferze dystrybucji towarów) pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model logistyczny

  Definicję logistyki biznesu zaproponował w 1992 roku CEN (Comite Europeen de Normalisation):

  Logistyka to planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływów dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła neoklasyczna

  W drugiej połowie lat 50. popularnością cieszyła się szkoła neoklasyczna, która stawiała sobie za cel zbliżenie teorii do praktyki oraz zagwarantowanie autonomii nauce organizacji i zarządzania zagrożonej przez rozliczne wpływy na nią takich dziedzin nauki, jak socjologia, psychologia i matematyka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemów społecznych

  W latach 50. XX wieku nastąpiła w teorii organizacji dominacja szkoły systemów społecznych. Szkoła ta zwraca szczególną uwagę na socjologiczne zagadnienia struktur organizacyjnych i podejmowania decyzji. Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 717

  praca w formacie txt

Do góry