Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Globalizacja

  Definicja

  Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Six Sigma

  Charakterystyka

  "Jeżeli nie mierzymy, to nic nie wiemy. Jeżeli nie wiemy, to nie możemy działać. Jeżeli nie działamy, to narażamy się na straty" (dr Mikel J. Harry, jeden z twórców systemu Six Sigma)

  Six Sigma jest filozofią zarządzania. Dana metoda została wprowadzona w połowie lat 80 przez Billa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda hoshin

  Charakterystyka

  Pochodzenie i nazwa metody

  Jest to metoda strategiczne|zarządzania strategicznego, która pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wyprzedzające rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa. Nazwa metody oznacza w języku japońskim coś, co wyznacza dobry kierunek (Ho- kierunek, Shin-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele organizacji

  Charakterystyka

  Cele organizacji. Współczesne pojęcie celów związane jest z określeniami bliskoznacznymi: zadaniami i misją organizacji. Według Krzyżanowskiego:

  "Cel jest określony przedmiotowo i podmiotowo jako przyszły, pożądany stan bądź rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna

  Definicja

  Autorzy definiują kulturę organizacyjną jako normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania. (Kultura... 1998, s. 105). Deshapande i Parasurman piszą, iż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /8 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie akwizytorów

  Szkolenie akwizytorów

  Nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść wiedzę o przedsiębiorstwie i produktach, a także umiejętności przekazywania wiedzy w formie skutecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep internetowy

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Sklep internetowy jest aplikacją informatyczną pozwalającą na sprzedaż towarów z wykorzystaniem sieci internet. Firmy hostingowe często posiadają własne, autorskie rozwiązania, na rynku dostępne są też płatne aplikacje, za pomocą których szybko i łatwo można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowy

  Możliwość wprowadzania zmian w umowie powinna zostać uwzględniona już podczas podejmowania współpracy z wyspecjalizowanym usługodawcą w outsourcingu. Związane jest to przede wszystkim ze zmieniającymi się potrzebami zleceniodawców co do zakresów nabywanych usług, ze zmianami cen, lub także z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja

  Charakterystyka

  <z łac. transactio - 'dokonanie'

  Szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, których wynik to osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych(cele takie to np. zysk, nawiązanie współpracy, wymiana towarów, etc.). Innymi słowy operacja dokonywana w celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry