Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje restrukturyzacji

  Charakterystyka

  Restrukturyzacja oznacza nowoczesne zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie, mające na celu poprawę struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania.

  A.Stabryła przyjmując za kryterium zakres restrukturyzacji wyróżnia następujące jej odmiany: (Źródło: Stabryła, s.251).

  Restrukturyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMI

  Project Management Institute, podobnie jak IPMA, jest organizacja zrzeszającą profesjonalistów z dziedziny Project Management. Obecnie skupia ona ponad 200 000 członków, reprezentujących 125 państw z całego świata, na terenie których, ulokowanych jest ponad 240 oddziałów. Jednym z nich jest PMI Warsaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania aplikacji informatycznych

  Cele procesu

  Cele główne:

  Stworzenie projektu aplikacji informatycznej Uwzględnienie w projekcie wymagań i oczekiwań użytkownika Zachowanie równowagi pomiędzy przewidywanymi kosztami a dostępnym budżetem

  Cele pośrednie:

  Dążenie do skrócenia czasu wykonywania poszczególnych etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /7 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

  Definicja

  Centralizacja jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej, jest funkcją stopnia przekazywania na niższe szczeble organizacyjne uprawnień decyzyjnych. Wyodrębnionym przez wymiar hierarchii stanowiskom kierowniczym centralizacja przypisuje formalne uprawnienia decyzyjne wraz z formalnym zakresem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /6 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacyjna deska rozdzielcza

  Charakterystyka

  Interesującym instrumentem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem jest deska rozdzielcza przedsiębiorstwa (ang. Management Dashboard). Pozwala ona na całościową sytuacji przedsiębiorstwa|analizę sytuacji przedsiębiorstwa uwzględniając wszystkie jej aspekty.

  Wykorzystanie deski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie monopolistyczne

  Charakterystyka

  Porozumienia monopolistyczne to zachowanie się przedsiębiorstw lub ich związków, które podejmowane jest w celu ograniczenia konkurencji na rynku. Mają na celu uniknięcie walki konkurencyjnej i maksymalizację zysku.

  Czynniki wspierające

  Czynniki wspierające skłonność do zawierania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

  Charakterystyka

  Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

  Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy dojrzałości organizacji

  5 poziomów dojrzałości

  Koncepcję poziomów dojrzałości organizacji wprowadziła norma 2000. Wyróżniono pięć poziomów dojrzałości:

  Brak formalnego podejścia. Podejście reaktywne. Stabilne, formalne podejście systemowe. Nacisk na ciągłe doskonalenie. Osiągi najlepsze w swojej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt

Do góry