Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie produktów

  Charakerystyka

  Składowanie - polega na przechowywaniu produktów w jakimś pomieszczeniu (np. w magazynie) lub miejscu otwartym tak długo, aż będą potrzebne w jakimś celu (np. użycia produkcyjnego lub sprzedaży).

  Składy można podzielić na dwa rodzaje:

  Magazyny logistyczne|Centra dystrybucji Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość internetowa

  Charakterystyka

  Istnieje bardzo dużo definicji bankowości internetowej. Bankowością internetowa nazywamy operacje bankowe dokonywane przez klienta za pośrednictwem Internetu. Do realizacji operacji bankowych za pośrednictwem Internetu wymagane jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem badawczy

  Charakterystyka

  Problem badawczy określa co trzeba wiedzieć aby zrealizować dany cel. Określenie problemu badawczego to opis celów i uwarunkowań danego problemu, przedstawionych na tyle szczegółowo aby można było odpowiednio zaplanować badanie.

  Wyróżnia się dwa rodzaje problemów badawczych:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrogi sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Warto zwrócić uwagę na fakt, iż niejednokrotnie zamiast zasad, czy zaleceń dotyczących efektywnego prowadzenia negocjacji przedstawia się pewne przeciwwskazania, czy nawet przestrogi w tym zakresie. Określają one jakiego rodzaju ludzie i/lub w jakich okolicznościach nie powinni podejmować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum przychodów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Centrum przychodów - stanowi wewnętrzną jednostkę przedsiębiorstwa, której menedżer jest odpowiedzialny tylko za osiągane przychody ze sprzedaży. Za centrum przychodów uważa się dział sprzedaży w przedsiębiorstwie, którego kierownik posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta kontrolna

  Charakterystyka

  Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami. Twórcą kart kontrolnych jest W. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r. Karty kontrolne to graficzna metoda monitorowania, w której główną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Check-lista

  Definicja

  Lista sprawdzająca jest prostym narzędziem umożliwiającym kontrole poprawności i/lub ocenę stopnia ukończenia danego projektu. Narzędzie to składa się z serii prostych pytań lub zagadnień. Pytania w liście kontrolnej powinny dotyczyć całości projektu.

  Charakterystyka

  Największą zaletą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna

  Definicja

  Świadomość Społeczna - część, segment kultury rozumiany jako zestaw, zbiór szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości (społeczności) poglądów, przekonań, idei, które stają się wzorcami, normami, schematami myślenia wpajanymi jej członkom oraz egzekwowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie wiedzą

  Definicja Zarządzanie wiedzą można zdefiniować jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań pracowników. Niektóre publikacje traktują zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 200

  praca w formacie txt

Do góry