Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Klasy rozwiązań informatycznych

  Charakterystyka

  Rozwój firmy jest najważniejszym impulsem zmian, koniecznych do tego, aby dostosować organizację przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Bardzo ważnym elementem tych zmian, są usprawnienia informacyjny|systemu informacyjnego poprzez wdrażanie różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Logiczna

  Charakterystyka

  Macierz logiczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w metodzie PCM (Project Cycle Management). Metoda ta została stworzona w późnych latach 60-tych ubiegłego stulecia w celu wspierania amerykańskiej US Agency of International Development w systemie planowania i oceny projektów. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /5 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie wiedzą w negocjacjach

  Charakterystyka

  Warunkiem efektywnego wykorzystania negocjacji w firmie (w sposób oddający ich obecne znaczenie) jest wiedzą, potrzebną do ich planowania, prowadzenia i oceny. Oto najistotniejsze kwestie z tego zakresu, uwarunkowane specyfiką negocjacji (bez ogólnych rozważań na temat zarządzania wiedzą -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /9 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walidacja

  Definicja

  Walidacja to potwierdzenie, przez dostarczenie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania (PN-EN ISO 9000:2001). Przyjmuje się, że walidacja to generalnie uzyskanie dowodu, że środki środki kontroli przyjęte w ramach określonego planu są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referencje

  Definicja

  Referencje to inaczej mówiąc opinia o pracowniku. Posługiwanie się nimi oznacza akceptowanie idei spójności zachowań czyli każda informacja dotycząca zachowań przeszłych pozwala przewidywać zachowania przyszłe.

  Zastosowanie

  Referencje z reguły wystawia bezpośredni przełożony danego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Charakterystyka

  Otoczenie konkurencyjne organizacji tworzą wszystkie te podmioty, które nawiązują z nią powiązania biznesowe o charakterze konkurencyjnym bądź kooperacyjnym. Uczestnicy ci mogą sobie wzajemnie ułatwiać działalność albo też szkodzić. W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka zstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka wstępująca (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent zmiany

  Wprowadzenie

  Jednym z typowych zagadnień rozważanych na gruncie organizacji|teorii zarządzania zmianami organizacyjnymi jest identyfikacja i analiza celów i funkcji|funkcji (ról) spełnianych przez pracowników firmy jako uczestników procesu zmian, tzn. dwóch kategorii osób - podmiotów tych zmian:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /7 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt

Do góry