Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan jakości

  Definicja

  Według normy 2000:

  Plan jakości jest to dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy.

  Procedury te zazwyczaj związane są z procesami zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy DRP

  Charakterystyka

  Distribution Resources Planning - moduł planowania zasobów dystrybucyjnych określany jest mianem systemu określania popytu na zapasami|zapasy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy, które zajmują się dystrybucją. Włączenie tego modułu w proces planowania zasobów nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery mobilności wewnątrzsektorowej

  Charakterystyka

  Bariery mobilności wewnątrzsektorowej - trudności przechodzenia przedsiębiorstwa z jednej grupy strategicznej do drugiej; powodują one, iż przedsiębiorstwo de facto konkuruje nie ze wszystkimi firmami zbliżonych profilach, ale z tą ich częścią, która produkuje wyroby z tej samej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość prywatna

  Charakterystyka

  Bankowość prywatna (Private banking) to zindywidualizowany system obsługi finansowej przez bank zamożnych klientów indywidualnych . Bankowy rynek finansowej obsługi zamożnych klientów ze względu na swą obecną wartość i potencjał budzi coraz większe zainteresowanie banków, a z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie psychonerwowe

  Charakterystyka

  Obciążenie psychonerwowe jest charakterystyczne dla pracy umysłowej. Jego nasilenie zależy przede wszystkim od złożoności, zmienności, powtarzalności, ważności i dokładności wykonywanych czynności.

  Fazy

  W procesie wykonywania pracy ludzkiej możemy wyróżnić następujące 3 fazy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie ofertowe

  Request For Proposal (RFP)

  W języku polskim określone jako zapytanie ofertowe. Zasadnicza część tego dokumentu to zestaw pytań skierowanych do usługodawców umożliwiających zarówno poznanie szczegółów ofert, jak również uzyskanie opinii dotyczących podstawowych warunków współpracy założonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strumień materiałów

  Charakterystyka

  Strumień materiałów - jest to ruch surowców, materiałów, wyrobów w trakcie obróbki, półwyrobów itp. przeprowadzany w sposób zorganizowany w cyklu produkcyjnym.

  Elementami przepływu strumieni materiałów są:

  stanowiska robocze (obrabiarki, stanowiska kontroli, mycia i usuwania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

  Charakterystyka

  Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między poszczególnymi częściami organizacji.

  Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym lub strategią przywództwa jakościowego polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy - społeczne

  Hasło nadrzędne: pracy. Zobacz także: pracy - fizyczno-chemiczne.

  Charakterystyka

  Społeczne warunki pracy to czynniki z jakimi człowiek styka się w środowisku pracy, mogą one wywierać pozytywny, neutralny bądź negatywny wpływ na pracownika. Do warunków tych należy zaliczyć: stosunki międzyludzkie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 809

  praca w formacie txt

Do góry