Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partycypacja pracowników w zarządzaniu

  Definicja i historia

  Partycypacja to możliwość uczestnictwa wielu podmiotów w procesach zarządzania. Vroom definiuje ją jako podejmowanie decyzji przez dwie lub więcej stron, gdzie decyzje te mają wpływ na dalsze losy tych, którzy je podejmują. Do XX wieku preferowano bardzo autokratyczny styl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /5 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług hotelarskich

  Charakterystyka

  Jakość jest jednym z najważniejszych parametrów usługi hotelarskiej.

  W branży hotelarskiej podstawowymi czynnikami determinującymi poziom jakości są:

  poziom wykonania i stan techniczny obiektu, ilość, jakość i nowoczesność wyposażenia, dobór, profesjonalne przygotowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan projektu

  Charakterystyka

  Dobre opracowanie planu odgrywa niezmiernie ważną rolę w realizacji przedsięwzięcia. Odpowiedzialność za ostateczną formę planu leży oczywiście po stronie kierownika przedsięwzięcia, którego zadaniem jest motywowanie grupy tak, aby w trakcie kilku posiedzeń opracowała plan struktury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Servqual

  Charakterystyka

  Servqual- System pomiaru jakości obsługi, w ramach którego ocenia sie punktowo stopień wypełnienia przez organizacje (w odczuciu klienta) pięciu głównych wymagań: niezawodność, odpowiedzialność, zaufania ,empatii i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów i personelu. Badania te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura tworzenia strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Strategia marketingowa jest to zbiór średnio i długookresowych zasad postępowania, które kreują rynkowe działania operacyjne. Formułowanie owej strategii jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu problemów, a następnie wybraniu optymalnych rozwiązań dla założonych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda 5S

  Charakterystyka

  Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów:

  SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym dokonuje się rozróżnienia przedmiotów potrzebnych od przedmiotów, które nie są potrzebne i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to przyjęcie zarządzania obszarem oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /13 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  Selekcja następuje po rekrutacji. Jej celem jest redukcja liczby kandydatów i wybór tego najlepszego pod względem kwalifikacji, doświadczenia i innych wymaganych cech. Możliwe jest prowadzenie selekcji pozytywnej (wybór najlepszych) lub negatywnej (odrzucanie najgorszych).

  W selekcji wykorzystuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Jedną z wielu metodyk stosowanych w diagnozie i projektowaniu systemów informatycznych jest metodyka oparta o tzw. cykl życia systemu informatycznego, w którym wyodrębnić można następujące etapy:

  1. Określenie założeń i celów systemu

  2. Zebranie informacji i wykonanie studium...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 109

  praca w formacie txt

Do góry