Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Informatyczne systemy w łańcuchu wartości

  Charakterystyka

  Strategie informacyjne firmy wpisują się w jej wartości, wspomagając wszystkie działania generujące wartość dla klienta, zarówno podstawowe jak i pomocnicze. Zilustrowane zostało to na poniższym rysunku.

  </div

  <centersystemow informacyjnych wspierajacych realizacje lancucha...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling operacyjny

  Charakterystyka

  Controlling operacyjny nastawiony jest na regulację wewnętrznych procesów potrzebnych do kontroli i sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Decyzje te dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Do głównych zadań controllingu operacyjnego należą:

  sterowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru polityki cenowej

  Charakterystyka

  Cena to wartość pieniężna przypisana przez sprzedawcę rzeczy kupowanej, sprzedawanej lub oferowanej do sprzedaży oraz - w ramach transakcji - jako wyraz gotowości kupującego do zapłaty za korzyści zapewniane przez produkt i usługę kanału dystrybucji. Poziom cen ma poważny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edward Kindlarski

  Życiorys

  Edward Kindlarski (1943 - 1996) ur. 14 października 1943r. w Nadolanach, Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego, dr nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej - 1975, dr habilitowany - 1985, profesor nadzwyczajny - 1991...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kariery

  Definicja

  Ścieżka kariery jest to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy w danej organizacji, której celem jest osiągnięcie osobistych celów, spełnienie własnych ambicji, dokwalifikowanie się, nabycie nowego doświadczenia, a także spełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście diagnostyczno-funkcjonalne

  Charakterystyka

  Jest to jedno z trzech podejść do projektowania w organizowaniu. Narodziło się ono na skutek krytyki podejścia funkcjonalnego w latach sześćdziesiątych, któremu to zarzucano trudności i niepowodzenia w jego praktycznym stosowaniu. Zaczęto więc szukać nowych metodologii które godziły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologie sieciowe

  Charakterystyka

  "Technologie sieciowe" - w końcu lat 90, komunikacyjne możliwości Internetu, w połączeniu z nowymi osiągnięciami w telekomunikacji i informatyce, doprowadziły do innej wielkiej technologicznej zmiany - przejścia od rozrzuconych , izolowanych mikrokomputerów i superkomputerów do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ERG

  Charakterystyka

  Teoria ERG - teoria motywacji stworzona przez Claytona Alderfera, reprezentująca nowe ujęcie hierarchii potrzeb, odmiennej od hierarchii Maslowa. Opiera się ona na podziale potrzeb na trzy kategorie :

  E ( existance needs ) - potrzeby egzystencji - odnoszące się do fizjologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życiorys

  Charakterystyka

  Życiorys (CV) jest aktualnym i bardzo zwięzłym sprawozdaniem z życia osoby poszukującej pracy. Obejmuje on:

  podstawowe dane osobowe (personal details), wykształcenie (education) - należy podać pełną nazwę szkoły lub/i uczelni, wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt

Do góry