Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Prawo koncentracji

  Charakterystyka

  Prawo koncentracji (autor:Frederik Taylor):

  Jeżeli kilka elementów wykonujących czynności jednakowe (podobne) połączymy w jeden zespół działający razem lub zastąpimy jednym większym organem wykonującym tę samą czynność w ilości równej produkcji wszystkich elementów, to ogólny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola związków zawodowych w firmie

  Charakterystyka

  Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka internetowa

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to strona internetowa zawierająca odpowiednie oprogramowanie z interfejsem WWW, umożliwiające znajdywanie informacji w sieci. Ułatwia poszukiwanie użytkownikom Internetu.

  Mechanizm działania

  Wyszukiwarka, a właściwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja informacyjna

  Definicja

  Aby określić miejsce funkcji informacyjnej w procesie zarządzania, należy bliżej przyjrzeć się pojęciu funkcji, która definiowana jest m.in. jako: działanie, rola, prace, obowiązki, które należy wykonać.

  Spotykane w literaturze opisy funkcji informacyjnej rozpatrywane są najczęściej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia

  Definicja

  Jest to termin pochodzący z języka greckiego od słowa hegemon, co oznaczało przywódcę, przewodnika. Współcześnie termin ten jest używany, gdy jakiś podmiot posiada dominującą przewagę nad innymi . Podmiot ten nazywany jest wtedy hegemonem.

  Charakterystyka

  Określenia tego głównie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność informacji

  Rzetelność

  Informacja nie powinna być półprawdą lub wprowadzać użytkownika w błąd (powinna być prawdziwa).

  Rzetelność wynika z dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń (prawidłowość metodologiczna).

  Poziom rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienie lekarskie

  Definicja

  Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy pracownika, w przypadku stwierdzenia, że jest on niezdolny do pracy. Zwolnienie lekarskie wydaje lekarz, który podpisał umowę z ZUS-em upoważniającą go do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA o czasowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko

  Charakterystyka

  Zdefiniowanie ryzyka jest zadaniem dość trudnym, a podanie jednoznacznej, precyzyjnej definicji jest wręcz niemożliwe. Ryzyko jest definiowane na bazie różnych nauk i teorii, m.in. w ekonomii, naukach behawioralnych, naukach prawnych, psychologii, statystyki, ubezpieczeniach, teorii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /8 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na pracę

  Charakterystyka

  Popyt na pracę - zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy.

  Zależności

  Według teorii produkcyjności krańcowej popyt na prace zależny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystans władzy

  Charakterystyka

  to pewien zakres oczekiwań i przyzwolenia na nierówny podział władzy, który wyrażany jest przez członków organizacji lub podstawowych struktur społecznych, posiadających mniejsze wpływy.

  Dystans władzy ściśle powiązany jest z występowaniem nierówności społecznych.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt

Do góry