Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Reguła przekory

  Charakterystyka

  Reguła przekory (autor: Le Chatelier, Braun)

  Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie poddany działaniu nowego czynnika zewnętrznego lub udział w działaniu poszczególnych czynników zewnętrznych ulegnie zmianie, to układ będzie dążył do zmniejszenia wpływu czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przestrzenią organizacji

  Charakterystyka

  Zarządzanie przestrzenią organizacji oznacza celowe spożytkowanie zasobów i potencjału otoczenia organizacji, mając na uwadze jej korzystne perspektywy i rozwój.

  Głównym celem zarządzania przestrzenią organizacji jest osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram strzałkowy

  Charakterystyka

  Diagram strzałkowy to narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsięwzięcia. Obrazowo (wizualnie) reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na czynności krytyczne i zapasy czasowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług

  Charakterystyka

  Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Kotler 1994, str. 426

  To tylko jedna z wielu definicji pojęcia usługi. Mnogość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing personalny

  Definicja

  Marketing personalny jest to system pewnych sposobów postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją tego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako klienta wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B

  Charakterystyka

  B2B to skrót od angielskich słów Business To Business, używanych do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja dostawców

  Charakterystyka

  "Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe pracownika

  Charakterystyka

  Ochronę danych osobowych w stosunkach pracy reguluje nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także przepisy kodeksu pracy i ustaw szczególnych, głównie określające zasady składania oświadczeń majątkowych.

  Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie na rynek

  Charakterystyka

  Wprowadzenie produktu na rynek- jest to pierwsza faza cyklu życia produktu, który obejmuje czas, przez który produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku.

  W fazie wprowadzenia na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, gdyż świadomość istnienia danego produktu jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt

Do góry