Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Przetwarzalność informacji

  Przetwarzalność

  Związana jest z formą informacji podlegającej gromadzeniu i przetwarzaniu.

  Nie każdy rodzaj informacji podlegać może informatycznemu przetwarzaniu np. dokumenty w postaci graficznej czy też zapisy głosu w większości przypadków nie da się przetworzyć z pomocą narzędzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa - zasady formułowania

  Zasady ogólne

  W trakcie formułowania strategii jakościowej organizacja winna kierować się następującymi zasadami:

  strategia projakościowa musi mieć charakter kompleksowy; załoga ma świadomość istnienia strategii projakościowej i odczuwa potrzebę brania udziału w jej realizacji, mając na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /5 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Związane są one ze specyfiką natury ludzkiej (osobowości), i procesów myślowych, które powodują zniekształcanie (często nieuświadomione) odbieranej przez człowieka informacji

  Główne problemy Rzutowanie interesu własnego na percepcję Optymistyczna tendencja pamięci Uprzedzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - orientacje

  <centerL.p.</center <centerFunkcje ZZL</center <centerOrientacje </center <centerZachowawcza</center <centerInnowacyjna</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - zgłoszenia samoistne,

  - ogłoszenia w prasie,

  - rekomendacje znajomych i krewnych

  agencje doradztwa personalnego,

  - targi pracy,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja

  Charakterystyka

  Legalizacja urządzeń to:

  zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja masowa

  Charakterystyka

  Produkcja masowa- system wytwarzania wyrobów oparty na podziale, specjalizacji i ciągłości pracy. Oznacza to, że produkt w trakcie procesu produkcji powinien ciągle znajdować się w ruchu, być ciągle poddawany obróbce lub być transportowany pomiędzy odpowiednimi stanowiskami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania od zera

  Charakterystyka

  Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

  Etapy

  Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

  Tworzenie pakietów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Przekazanie zadań usługodawcy

  Dotyczy przekazania uzgodnionego zakresu zadań usługodawcy w oparciu o zasady, które są odzwierciedlone w postaci odpowiednich postanowień w umowie. Zgodnie z definicjami outsourcingu zaprezentowanymi przez M. F. Greavera Juniora i P. Bendora-Samuela poza przejęciem realizacji zadań przez usługodawcę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt

Do góry