Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  System wskaźników pomiarowych

  Charakterystyka

  Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rynku ogólnego i docelowego

  Charakterystyka

  Podstawą segmentacji rynku ( wyodrębniania segmentów, które przedsiębiorstwo będzie próbowało zaspokoić) jest teza, że nabywcy mają różne oczekiwania co do tego samego produktu i można ich pogrupować według korzyści jakich oczekują. Strategia marketingowa, mająca na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości - ukryta fabryka

  Wydajność czy jakość?

  Zdaniem W. Masinga: "Wydajność i jakość nie stanowią - wbrew powszechnemu przekonaniu - celów wzajemnie się wykluczających. W rzeczywistości wysoka wydajność może być osiągnięta wyłącznie w wyniku procesów wysokiej jakości. Przyczyną pojmowania relacji pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /7 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sklepów

  Problematyka rozwoju placówek handlowych

  Sklepy, podobnie jak produkty przechodzą przez pewne fazy rozwoju i upadku-cykl życia detalisty. Hipoteza cyklu handlu detalicznego- sklepy nowego typu zastępują sklepy starego typu. Sklepy tradycyjne oferują towary i usługi swoim klientom wyceniając swój towar tak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /14 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model

  Definicja

  Model to układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest to hipotetyczna konstrukcja myślowa, będąca uproszczonym obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się elementy nieistotne dla danego celu. Modele wprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wartość dodana

  Charakterystyka

  Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje planowania strategicznego

  Charakterystyka

  Omawiając kwestię planowania, należy zwrócić uwagę na związki i różnice pomiędzy planowaniem, a prognozowaniem. Plan jest określeniem sposobu postępowania - programem działań, zaś prognoza jest przewidywaniem procesów od nas niezależnych. Plan dotyczy więc tych procesów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia

  Stopa bezrobocia

  Jest to procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej. Innymi słowy określa procent pracowników nie pracujących,ale poszukujących pracy. Gdy następuje spadek zatrudnienia, wynikający ze wzrostu okresowych zwolnień, stopa bezrobocia zwiększa się (D.Begg 1997, s.47).

  Sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:1994

  Wstęp

  Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /27 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowej wymiany

  Charakterystyka

  Polegają na systematycznym planowaniu produktu, jego cen, dystrybucji, promocji oraz wdrażaniu i kontrolowaniu tych działań w celu wymiany międzynarodowej. Podczas wejścia na rynek międzynarodowy przedsiębiorstwo ma do czynienia z innym środowiskiem ekonomicznym, społecznym oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt

Do góry