Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  System informacyjny negocjacji

  Charakterystyka

  Punktem wyjścia do zdefiniowania omawianego systemu jest stwierdzenie, iż obejmuje on swoim zakresem negocjacje prowadzone przez przedsiębiorstwo, czyli jego pracowników (reprezentantów). Należy zatem podkreślić (z dopuszczalnym na tym etapie rozważań uproszczeniem), iż dla każdej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /11 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ekspertowe

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</googleSystemy ekspertowe (ES - Expert Systems) zaliczane są do czwartej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na drugą połowę lat 80-tych i lata 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą wspomagania decyzji|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie programem

  Charakterystyka

  Program - grupa projektów zarządzanych w sposób zorganizowany w celu osiągnięcia korzyści niedostępnych w przypadku oddzielnego zarządzania projektami. Przykładem mogą być firmy lotnicze lub komputerowe, gdzie poszczególne projekty są łączone w jedną całość jako programy. Programy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka badania potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych kierownictwa jest jednym ze wielu etapów metodyki badania i diagnozy systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Ramowy tok postępowania badawczego w metodyce diagnostycznej składa się z trzech podstawowych etapów: ustalenie celu i przedmiotu badania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /9 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekobilans

  Charakterystyka

  Ekobilans jest rozumiane jako zestawienie ilościowe i jakościowe wejścia danego systemu (zakładu, wydziału, procesu itp) z jego wyjściem, obejmujące oddziaływanie tego systemu na środowisko naturalne. Wejściem sa tutaj materiały, energia elektryczna, woda, chemikalia, wyjściem natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /4 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitor Aktywów Niematerialnych

  Charakterystyka

  W latach 90 tych XX wieku prace szwedzkich naukowców dały plon w postaci kolejnego po Raporcie Konrada modelu zarządzania kapitałem intelektualnym - Monitora Aktywów Niematerialnych. INM tworzono jako jednolitą koncepcję umożliwiającą pomiar ogółu zasobów niematerialnych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompletność informacji

  Kompletność

  Jest określana przez ilościowe różnice między informacją pierwotną a otrzymywaną przez użytkownika.

  Straty informacyjne powodują, że informacja staje się niekompletna, a w skrajnym przypadku nieprzydatna dla użytkownika systemu.

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt

Do góry