Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo informacji

  Charakterystyka

  Przechowywane w bazach danych informacje, powinny podlegać ochronie. Dotyczy to w szczególności danych o charakterze strategicznym, o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Projekt systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie strategiczna, powinien uwzględniać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie stanowisk organizacyjnych

  Charakterystyka

  Zasady porządkowania składników systemu i tworzenia stanowisk organizacyjnych obejmują ustalenie właściwego stopnia specjalizacji stanowiska pracy oraz przesłanki ich wyodrębnienia.

  Specjalizacja - wynika z koncepcji podziału pracy i oznacza "zakres, w jakim ogólne zadanie organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie interpersonalne

  Charakterystyka

  Komunikowanie interpersonalne - komunikacja interpersonalna jest to porozumiewanie się, przekazywanie myśli i podawanie wiadomości. W literaturze możemy znaleźć określenie komunikacji interpersonalnej jako:

  cykliczny proces dawania i otrzymywania informacji; proces dawania i otrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /9 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olivier Sheldon

  Olivier Sheldon to jeden z najwybitniejszych pionierów naukowego zarządzania w Europie. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu służby wojskowej Sheldon podjął pracę w Coca Works of Rowntree Company w Yorku gdzie cały czas powstawała jego własna koncepcja zarządzania, która została później opublikowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan zarządzania kosztami projektu

  Charakterystyka

  Plan zarządzania kosztami projektu jest elementem planu projektu dotyczącym kosztów. Do powstania takiego planu potrzebne jest wcześniejsze zaplanowanie zasobów projektowych oraz oszacowanie kosztów.

  Zaplanowanie zasobów projektowych. Działanie to polega na ustaleniu zasobów fizycznych -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagroda im. Deminga

  Charakterystyka

  Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Zyskał on powszechne uznanie za swój wkład w rozwój powojennej Japonii. (Deming pojechał do Japonii w 1950 r., gdzie nauczał...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymowanie analogii

  Charakterystyka

  Estymacja analogii - oznacza porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach.

  To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w procesie zarządzania czasem w projekcie jak również w procesie zarządzania kosztami w projekcie.

  Estymacja czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt

Do góry