Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na zarządzanie kadrami

  Wszystkie czynniki określające potrzeby kadrowe firmy można podzielić na:

  zewnętrzne, związane z otoczeniem organizacji, wewnętrzne, odnoszące się do organizacji oraz zatrudnionych pracowników. Czynniki wewnętrzne

  Zarządzanie kadrami jest to zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /8 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność informacji

  Dostępność

  Dostępność informacji określa jakie są możliwości uzyskania danej kategroii informacji przez użytkownika.

  Użytkownik systemu powinien mieć możliwość uzyskania informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji oraz realizacji nałożonych na niego zadań, niezależnie od tego, w jakim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizacja pracy

  Charakterystyka

  Humanizacja pracy to z jednej strony podejmowanie działań mających na celu ograniczanie i eliminowanie negatywnego wpływu pracy na człowieka z drugiej zaś wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka poprzez oddziaływanie na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap programowania

  Charakterystyka

  Programowanie jest wstępną fazą cyklu życia projektu, polegającą na uzgodnieniu między krajami - beneficjentami* a Unią Europejską Dokumentu Strategii Krajowej.

  W etapie tym dokonuje się ustalenia wstępnych warunków współpracy - ogólne wytyczne, zasady współpracy. Uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja jednostkowa

  Charakterystyka

  Produkcja jednostkowa - jeden z trzech typów organizacji produkcji wyodrębniony ze względu na jej liczebność pośród produkcji masowej i seryjnej: drobnoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej.

  Produkcja jednostkowa - to wytwarzanie wyrobów unikalnych, niepowtarzalnych, na które jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przywództwa transformacyjnego

  Charakterystyka

  B.M. Bass badał teorię przywództwa transformacyjnego. Badania wskazały na dwa przeciwstawne rodzaje zachowań przywódczych - transakcyjne i transformacyjne. W transakcyjnym przywódca określa, co podwładni powinni zrobić, aby osiągnąć cele własne i organizacji. Poza tym klasyfikuje te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QFD

  Definicja

  Quality Function Deployment oznacza dopasowanie funkcji jakości, co jednak nie oddaje w języku polskim istoty tej metody. Często jest ona także nazywana House of Quality - domem jakości, w związku z charakterystycznym wyglądem macierzy analitycznej.

  Po raz pierwszy została zastosowana w roku 1972...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /16 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputerowe systemy zarządzania zapasami

  Charakterystyka

  Komputerowe systemy zapasami|zarządzania zapasami to programy obsługujące i wspomagające procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową. Posiadają szeregi mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu umożliwiają sprawną obsługę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt

Do góry