Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola jakości

  Charakterystyka

  Kontrola Jakości ( z ang. Quality Inspection)- działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Zadanie to zwykle wykonywane jest przez wyspecjalizowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria oczekiwań

  Charakterystyka

  Teoria oczekiwań ( expectancy theory) - sformułowane przez Victora Vrooma, jedno ze stosowanych w praktyce podejść do zagadnienia motywowania od strony procesu, zajmująca się sposobem jej powstania. Podejście to odcina się od próby wyliczania czynników motywujących koncentrując się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel technologiczny

  Charakterystyka

  Portfel technologiczny jest jedną z metod portfelowych stanowiących podstawę w analizie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. Ich powstanie i rozwój ma związek z trudnościami zarządzania przedsiębiorstwem powstałymi w wyniku nieustającego rozwoju produkcji, konkurencji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody integracji pracowników

  Definicja

  Integracja pracowników - szereg działań zmierzających do uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami; wzajemna motywacja pracowników uwzględniająca pracę w grupach; kreowanie stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu, przyjaźni i koleżeństwie, odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /6 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie strategii firmy

  Charakterystyka

  Każda firma działająca na rynku, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności, zasięgu i pozycji konkurencyjnej powinna mieć opracowaną i skutecznie wdrażaną strategię działania.

  Strategia jest koncepcją działań organizacji w dłuższym okresie czasowym, mającą na uwadze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół projektowy

  Charakterystyka

  Zespół projektowy jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. J. Rosiński, 2003 s. 196

  Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania reklamą

  Cele procesu

  Celem procesu zarządzania reklamą w firmie medialnej:

  Wzrost znaczenia i poprawa wizerunku marki klienta na rynku poprzez wypracowanie poprawnych kanałów komunikacji odbiorca - reklamodawca Osiągnięcie wysokiej sprawności działań reklamowych Minimalizacja kosztów własnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /19 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telezakupy

  TELEZAKUPY - polegają one na dokonywaniu zakupów "bez wychodzenia z domu". Produkty są dostarczanie do domów klientów przez pocztę lub w inny sposób (np. własne usługi transportowe lub wynajętą firmę transportową). Zamówienia składane są na ogół telefonicznie, rzadziej drogą elektroniczną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja organizacyjna

  Charakterystyka

  Praktycznym odzwierciedleniem przyjętej dla danego systemu wytwórczego struktury jest jego dokumentacja organizacyjna. Opisany w dokumentacji organizacyjnej układ zależności pomiędzy elementami systemu wraz z tymi elementami stanowi formalną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 906

  praca w formacie txt

Do góry