Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia treści

  Charakterystyka

  Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

  Fazy cyklu

  W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

  Faza tworzenia treści. W jej obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie

  Charakterystyka

  Magazynowanie to zespół czynności związanych z zapasami|gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Juran

  Juran.gif

  Życiorys

  Joseph Juran urodził się 24 grudnia 1904 roku w miejscowości znajdującej się na terenach dzisiejszej Rumunii (zm. 28 lutego 2008 r.). W 1912 roku przybył wraz z ojcem do Stanów Zjednoczonych. Mając 16 lat rozpoczął naukę w colledge'u, którą kontynuował następnie na studiach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /4 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagradzania

  Charakterystyka

  "Regulamin wynagradzania jest źródłem, które w obecnym kształcie funkcjonuje w prawie pracy od 2 czerwca 1996 roku. Rolę tego aktu, uwidocznioną w nazwie, określają normy z art. 77 k.p., stwierdzające, że regulamin ustala warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju organizacji

  Charakterystyka

  Cykl życia organizacji to pojęcie z zakresu teorii zarządzania. Najbardziej popularną teorią reprezentującą perspektywę ewolucjonistyczną jest teoria cyklów życia organizacji amerykańskiego teoretyka Larrego Greinera. Rozwój organizacji jest według niego następstwem okresów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja controllingu

  Charakterystyka

  Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa produkcyjna

  Charakterystyka

  Rezerwa zdolności produkcyjnej (Rz) to różnica między wielkością obliczonej zdolności produkcyjnej (Zp), a osiąganymi rozmiarami produkcji w przedsiębiorstwie (Pr).

  Rz = Zp - Pr[1] (K. Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PWE Warszawa 2005)

  Obecność rezerw jest niezbędne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia koncepcji wariantowania

  Charakterystyka

  Projektowanie organizatorskie zajmuje znaczące miejsce w koncepcjach badania organizacji. W skład analizy działań obejmującej proces usprawniania organizacji wchodzą następujące procedury:

  badania nad zadaniem projektowym wariantowanie rozwiązań organizacyjnych czynności zmierzające...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt

Do góry